Innsyn i søknad om endring i tillatelse for Heftingsdalen renovasjonsanlegg

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Aust-Agder fylkeskommune,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

søknad om endring i tillatelse for Heftingsdalen renovasjonsanlegg

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Solveig Averøy

Postmottak, AAFK, Aust-Agder fylkeskommune

Takk for din e-post.

Henvendelsen blir videreformidlet til rette vedkommende eller virksomhet i
fylkeskommunen, og vil bli besvart så snart som mulig.

Vennlig hilsen Aust-Agder fylkeskommune

We confirm the receipt of your e-mail.

Your e-mail will be forwarded to the relevant person or department, and
answered as soon as possible.

Best regards Aust-Agder fylkeskommune

Postmottak, AAFK, Aust-Agder fylkeskommune

7 Attachments

 • Attachment

  16 5581 1 Omr deregulering Heftingsdalen forh ndsh ring 355918 1 1.pdf

  209K Download View as HTML

 • Attachment

  16 5581 1 Heftingsdalen 355919 1 1.pdf

  4.2M Download View as HTML

 • Attachment

  16 5581 2 Innspill til s knad om mindre endring av omr deregulering for Heftingsdalen N.pdf

  289K Download View as HTML

 • Attachment

  16 5581 2 Innspill til s knad om mindre endring av omr deregulering for Heftingsdalen N.pdf

  183K Download View as HTML

 • Attachment

  16 5581 3 18 12363 3Reguleringsplan mindre endring begrenset h ring omr deregulering Heft 370640 1 1.pdf

  41K Download View as HTML

 • Attachment

  16 5581 4 Uttalelse til mindre endring av omr deregulering Heftingsdalen Arendal kommune 377282 2 1.pdf

  422K Download View as HTML

 • Attachment

  16 5581 5 18 1261 8Reguleringsplan for Heftingsdalen Endring av reguleringsplan 383501 1 1.pdf

  374K Download View as HTML

Hei!
Dette er dokumentene som fylkeskommunen har angående denne saken.

Vennlig hilsen

Aust-Agder fylkeskommune
Postmottak
E-post: [Aust-Agder fylkeskommune henvendelses-e-postadresse]
Innbyggerportalen: www.austagderfk.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Solveig Averøy [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1383]]
Sendt: torsdag 4. oktober 2018 15.47
Til: Postmottak, AAFK <[Aust-Agder fylkeskommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i søknad om endring i tillatelse for Heftingsdalen renovasjonsanlegg

Kjære Aust-Agder fylkeskommune,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

søknad om endring i tillatelse for Heftingsdalen renovasjonsanlegg

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Solveig Averøy

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1383]

Er [Aust-Agder fylkeskommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Aust-Agder fylkeskommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------