Innsyn i sak angående tidsbruk ved vakthold

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Oslo politidistrikt,

Viser til artikkel http://politiforum.no/no/nyheter/2016/au...

Jeg ber herved om innsyn i innsynsbegjæring innsendt av Politforum samt svar fra Oslo Politidistrikt.

På forhånd takk!

Med vennlig hilsen,

Gorm Eriksen

Postmottak PDI Oslo, Oslo politidistrikt

Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentralbord nås på telefon 02800 døgnet rundt. Har du akutt behov for politiets hjelp, ring 112.
Mer informasjon om politiets oppgaver og tjenester kan du lese på www.politi.no<http://www.politi.no<http://www.politi.no%3chttp:/www.politi.no>>
Svar på denne eposten vil ikke bli behandlet

We hereby confirm that your e-mail request to Oslo police district is duly received. Enquiries to our e-mail address will be processed on weekdays 8 a.m. to 3 p.m. You can reach us on phone 02800 anytime. In case of emergency - please call 112 (domestic).
For more information - www.politi.no<http://www.politi.no<http://www.politi.no%3chttp:/www.politi.no>>

This is an automatic generated message and will not be answered.

Med vennlig hilsen

Oslo politidistrikt

[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]
www.politi.no

Postmottak PDI Oslo, Oslo politidistrikt

1 Attachment

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Runa Bunæs
Sendt: 11. august 2016 10:30
Til: Postmottak PDI Oslo
Emne: Svar på innsynsanmodning - 201606485

Det vises til innsynsanmodning i sak 201606485. Vedlagt følger de etterspurte dokumenter. For ordens skyld opplyses at informasjonen i artikkelen som er grunnlag for innsynsanmodningen også har fremkommet i intervju.

Runa B