Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Terje Christensen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Innsyn i Sak: 18/2971-4 Offentlig anskaffelse - Kartlegging av kommunal smartby-satsning

Vi venter på at Terje Christensen skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Terje Christensen

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Har tidligere (september 2018) vært i kontakt med dere ang innsyn i "Sak: 18/2971-4 Offentlig anskaffelse - Kartlegging av kommunal smartby-satsning".

Jeg fikk delvis innsyn i hvordan oppdraget ble tildelt.
"Deres begjæring om innsyn i dokument 4 i sak 18/2971 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova § 23 3. ledd. Meroffentlighet er vurdert."

Jeg ønsker nå innsyn i resultatet av kartleggingen og alle data den er bygget på.

Med vennlig hilsen,

Terje Christensen

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Takk for henvendelsen. Dokumentet du ber om innsyn i er en rapport fra Agenda Kaupang som KMD har bestilt. Rapporten er til behandling internt i departementet og vil bli tilgjengelig for offentligheten 4. februar. Rapporten vil bli sendt til deg på e-post samme dag.

Mvh

Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2971-13 Offentlig anskaffelse - Kartlegging av kommunal smartby-satsning
Dokument: Oversendelse av endelig rapport om smarte byer

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 13 i sak 18/2971. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Terje Christensen

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i Sak: 18/2971-4 Offentlig anskaffelse - Kartlegging av kommunal smartby-satsning».

I min opprinnelige forespørsel ber jeg om følgende:
“Jeg ønsker nå innsyn i resultatet av kartleggingen og alle data den er bygget på.”

Jeg har nå mottatt, rapporten, dvs. resultatet av kartleggingen. Det som gjenstår er alle data den er bygget på.

Minner om at Agenda kaupang, som har utarbeidet rapporten, henviser til en tilsvarende rapport fra Rambøll som de ikke får adgang til.

Jeg regner derfor med full forståelse for mitt ønske om innsyn.

Fra rapportens side 13: “3.1 Økende antall smartbyer i Norge”

På grunnlag av våre innledende intervjuer, nettsøk og andre innspill kom vi opp med 55 kommuner som på en eller annen måte er nevnt i sammenheng med smartby-satsing. Rambøll identifiserte i sin rapport om smarte og bærekraftige byer 51 kommuner som arbeider med smartby. Dessverre fikk vi ikke tilgang til disse dataene av Rambøll.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Terje Christensen

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Jeg vil minne dere på at dere ikke har svart på min henvendelse. Når kan jeg forvente å få svar på min henvendelse ?

Med vennlig hilsen,

Terje Christensen

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i Sak: 18/2971-4 Offentlig anskaffelse - Kartlegging av kommunal smartby-satsning».

Jeg har fremdeles ikke fått svar på min henvendelse fra 11 januar. Det er nå 48 dager siden.

Jeg forstår ikke hvorfor jeg ikke får datagrunnlaget rapporten er bygget på. Antar at rapporten skal brukes for å ta beslutninger om smartby i Norge. Hvordan kan jeg verifisere rapporten når jeg ikke får tilgang på datagrunnlaget den er bygget på?

Det er en viss ironi her. De som laget rapporten sier de ikke fikk datagrunnlag fra en tilsvarende rapport. Og nå treneres mitt ønske om innsyn i deres rapport.

Fra min purring 5 februar:
Minner om at Agenda kaupang, som har utarbeidet rapporten, henviser til en tilsvarende rapport fra Rambøll som de ikke får adgang til.

Jeg regner derfor med full forståelse for mitt ønske om innsyn.

Fra rapportens side 13: “3.1 Økende antall smartbyer i Norge”

På grunnlag av våre innledende intervjuer, nettsøk og andre innspill kom vi opp med 55 kommuner som på en eller annen måte er nevnt i sammenheng med smartby-satsing. Rambøll identifiserte i sin rapport om smarte og bærekraftige byer 51 kommuner som arbeider med smartby. Dessverre fikk vi ikke tilgang til disse dataene av Rambøll.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Terje Christensen

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 Attachments

 

Vi viser til tidligere korrespondanse om denne rapporten. Til orientering
er den publiserte rapporten nå oppdatert med lenke til en rådata-fil.

Oppdatert versjon ligger tilgjengelig på departementets nettside:

[1]https://www.regjeringen.no/no/dokumenter...

 

Med vennlig hilsen

 

 

 
Kommunal- og

moderniseringsdepartementet
 
Seksjon for IT-politikk
E-post: [Kommunal- og moderniseringsdepartementet henvendelses-e-postadresse]
[2]www.regjeringen.no/kmd | [3]Facebook | [4]Flickr | [5]Twitter

   

 
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter...
2. http://www.regjeringen.no/kmd
3. https://www.facebook.com/kommunalogmoder...
4. https://www.flickr.com/photos/kmdep/
5. https://twitter.com/km_dep

Terje Christensen

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i Sak: 18/2971-4 Offentlig anskaffelse - Kartlegging av kommunal smartby-satsning».

[ SKRIV GRUNNENE FOR HVORFOR DU KLAGER HER ]
Hei
Tusen takk for at det nå er lagt ut en excel fil med rådata fra undersøkelsen.
Jeg har lastet ned "Rådatafil - datagrunnlag fra spørreundersøkelsen (Excel)" fra
https://www.regjeringen.no/contentassets...

Jeg har raskt kikket gjennom excel filen og forsøker å finne ut av dataene.
Har følgende spørsmål:
1. Ser det er 22 svar. Hvilke kommuner er dette?
Slik det er nå er det ikke mulig å koble kommune til svar. Og følgelig vil neste spørreundersøkelse spørre om det samme.

2. Celle F til Q spør "Hva er satsingsområdene for smartby-arbeidet i kommunen?"
her ser det ut som svar kan være "quoted" eller "not quoted"
Er det slik at "quoted" batyr Ja ?

3. Det er flere tilfeller av steder det skal fylles inn fritekst. Eks celle Q, BG, EO, NU
Der det står "Annet (beskriv i boksen)" / "Annet (fyll inn i boksen)" ol.
Her er det ingen som har skrevet noe. Stemmer det ?

4. Celle MY spør "Hvilke smartby-nettverk er kommunen medlem/deltaker i?"
Kan ikke se at det er noen som har fylt ut noe nettverk som svar på spørsmålet "Medlem av nasjonalt nettverk. Opplys om hvilke(t) i boksen:"
Stemmer det ?

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Terje Christensen

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Terje Christensen

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i Sak: 18/2971-4 Offentlig anskaffelse - Kartlegging av kommunal smartby-satsning».

[ SKRIV GRUNNENE FOR HVORFOR DU KLAGER HER ]
Nå er det slutt på tålmodigheten min. Det er snart et halvt år siden jeg ba om innsyn i dataene.
Antar rapporten brukes til å styre og ta besluttninger. Jeg tror at det er en for tynn undersøkelse til at våre folkevalgte kan styre etter den. Det at dataene ikke er tilgjengelige slik at folk kan sjekke dem er en fare for demokratiet. Åpenhet rundt de politiske beslutninger og politiske prosesser er helt avgjørende for ett velfungerende demokrati. Følgelig må informasjonen politikere tar besluttninger ut i fra også være åpne.

Hvilke rettslige muligheter har jeg for å få prøvet denne saken ?

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Terje Christensen

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Se vedlagte saksdokumenter.

Eventuelt svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på
e-post til fellesadressen / Any answer to this letter, or new inquiry,
please send e-mail to [1][Kommunal- og moderniseringsdepartementet henvendelses-e-postadresse].      

 

Med hilsen / Yours sincerely

Kommunal- og moderniseringsdepartementet / Norwegian Ministry of Local
Government and Modernisation

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Terje Christensen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.