Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Terje Christensen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Innsyn i Sak: 18/2971-4 Offentlig anskaffelse - Kartlegging av kommunal smartby-satsning

Vi venter på at Terje Christensen skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Terje Christensen

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Har tidligere (september 2018) vært i kontakt med dere ang innsyn i "Sak: 18/2971-4 Offentlig anskaffelse - Kartlegging av kommunal smartby-satsning".

Jeg fikk delvis innsyn i hvordan oppdraget ble tildelt.
"Deres begjæring om innsyn i dokument 4 i sak 18/2971 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova § 23 3. ledd. Meroffentlighet er vurdert."

Jeg ønsker nå innsyn i resultatet av kartleggingen og alle data den er bygget på.

Med vennlig hilsen,

Terje Christensen

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Takk for henvendelsen. Dokumentet du ber om innsyn i er en rapport fra Agenda Kaupang som KMD har bestilt. Rapporten er til behandling internt i departementet og vil bli tilgjengelig for offentligheten 4. februar. Rapporten vil bli sendt til deg på e-post samme dag.

Mvh

Arkivet i KMD

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Terje Christensen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.