Innsyn i rutiner for publisering av statistikk

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Statistisk sentralbyrå,

På Politisk Kvarter i dag uttalte SSB ved direktør Christine Meyer at:

«Vi skal være varsomme med forskning og statistikk som kan stigmatisere grupper»

Videre forklarte hun at dette skal vurderes i henhold til «statistikkfaglig skjønn».

Jeg ber om at følgende behandles etter offentlighetslovens bestemmelser.

1. Har SSB rutiner for å vurdere stigmatisering ifm utabeidelse av statistikk og forskning? I så fall bes det om innsyn i disse.
2. Hvilke andre rutiner der «statistikkfaglig skjønn» får betydning ifm utarbeidelse av statistikk og forskning må SSBs forskere og andre medarbeidere forholde seg til? Hvordan defineres statistikkfaglig skjønn i disse rutinene?
3. Dersom SSB ikke har noen dokumenter som besvarer spørsmål 1 eller 2, kan organet bekrefte hvorvidt det i det hele tatt eksisterer rutiner for deres saksbehandling langs de føringer SSB direktør viste til i Politisk Kvarter, og om ikke, hvordan sikrer dere innså fall at statistikken er i tråd med de føringer Meyer har etablert?

Det minnes om at rutiner for saksbehandling ikke kan unntas som organinterne dokumenter, samt at innsynshenvendelser som ikke er besvart innen fem dager er å anse som avslått.

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

Bye, Torstein Arne, Statistisk sentralbyrå - SSB

1 Attachment

Hei

Vi viser til henvendelsen nedenfor

SSB legger til grunn FNs prinsipper for offisiell statistikk slik de framstår i vedlagte link
http://www.ssb.no/omssb/styringsdokument...

Vi forholder oss også til Code of Practice i Europeisk statistikk, de 15 prinsippene, se denne linken
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3...

I tillegg til dette ble de siste etiske retningslinjen for SSB sin produksjon av statistikk nedfelt i vedlagte fil fra 2007

Ved diskusjoner om etablering av ny statistikk kommer alltid initiativet fra de enkelte fagavdelinger, som baserer vurderingene på de ovennevnte prinsipper, behov/etterspørsel, kapasitet, kostnader og kvalitet. En sak om etablering av ny statistikk blir da lagt fram for Direktørmøtet hvor da Direktøren formelt fatter vedtaket, etter en diskusjon i dette forumet (med gode framlegg fra statistikkavdelingene er selve vedtaket en formalsak som følger av statistikkloven).

Torstein Bye
Fagdirektør

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ingeborg Johansen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #506]]
Sendt: torsdag 2. november 2017 21:05
Til: Postmottak <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i rutiner for publisering av statistikk

Kjære Statistisk sentralbyrå,

På Politisk Kvarter i dag uttalte SSB ved direktør Christine Meyer at:

«Vi skal være varsomme med forskning og statistikk som kan stigmatisere grupper»

Videre forklarte hun at dette skal vurderes i henhold til «statistikkfaglig skjønn».

Jeg ber om at følgende behandles etter offentlighetslovens bestemmelser.

1. Har SSB rutiner for å vurdere stigmatisering ifm utabeidelse av statistikk og forskning? I så fall bes det om innsyn i disse.
2. Hvilke andre rutiner der «statistikkfaglig skjønn» får betydning ifm utarbeidelse av statistikk og forskning må SSBs forskere og andre medarbeidere forholde seg til? Hvordan defineres statistikkfaglig skjønn i disse rutinene?
3. Dersom SSB ikke har noen dokumenter som besvarer spørsmål 1 eller 2, kan organet bekrefte hvorvidt det i det hele tatt eksisterer rutiner for deres saksbehandling langs de føringer SSB direktør viste til i Politisk Kvarter, og om ikke, hvordan sikrer dere innså fall at statistikken er i tråd med de føringer Meyer har etablert?

Det minnes om at rutiner for saksbehandling ikke kan unntas som organinterne dokumenter, samt at innsynshenvendelser som ikke er besvart innen fem dager er å anse som avslått.

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #506]

Er [Statistisk sentralbyrå - SSB henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Statistisk sentralbyrå - SSB? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------