Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Epost Hol Postmottak, Hol kommune

Hei!

 

Din henvendelse er mottatt i Hol kommune.

 

 

Med vennlig hilsen

Postmottak v/

Hol kommune

Ålmannvegen 8

3576 Hol

Hol kommune

1 Attachment

Til Tarjei Leer-Salvesen,
Dokumentet 19/03006-2 Svar på innsynsbegjæring for sak Begjæring om innsyn
etter offentlighetsloven - Reglement for folkevalgte er blitt sendt fra
Hol kommune. Se vedlegg for innhold i ekspederingen.
Dette er en systemgenereret e-postmelding som ikke kan besvares.