Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Post Herøy, Herøy kommune (Nordland)

Din e-post er mottatt av Herøy kommune, post/arkiv

Post Herøy, Herøy kommune (Nordland)

2 Attachments

Att. Tarjei Leer Salvesen.

Det vises til e-post av 24.06.19 og vedlagt oversendes;

1. Reglement for godtgjørelse til folkevalgte (18/401)
2. Reglement for folkevalgtes innsynsrett (16/442)

Med vennlig hilsen
Liv Oddrun Hansen

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tarjei Leer-Salvesen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1692]]
Sendt: 24. juni 2019 14:48
Til: Post Herøy
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1692]

Er [Herøy kommune (Nordland) henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Herøy kommune (Nordland)? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1hfOO...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1hfOO...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------