Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Tarjei Leer-Salvesen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Innsyn i reglement for folkevalgte

Vi venter på at Tarjei Leer-Salvesen skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Postmottak, Horten kommune

Horten kommune har mottatt din henvendelse, og den vil bli behandlet så
raskt som mulig.  Krever henvendelsen særskilt behandling, vil den bli
registrert i vår postjournal og tildelt saksbehandler.

 

 

Med vennlig hilsen

Horten kommune

 

--------------------------------------------------------------------------

HORTEN.
Mulighetene er akkurat her.
Ta hensyn til miljøet - trenger du egentlig denne meldingen på papir?

Helge Skatvedt, Horten kommune

2 Attachments

  • Attachment

    image001.png

    9K Download

  • Attachment

    Horten kommunes reglement for folkevalgte anmodning om innsyn etter offentleglova 2294921.pdf

    216K Download View as HTML

Epost fra Horten kommune
 

 

Vi viser til din innsynsbegjæring.

 

Horten kommunes politiske reglement finner du på denne lenken:

[1]https://www.horten.kommune.no/_f/p1/if1d...

 

 

 

 
 

Helge Skatvedt

Kommunalsjef Administrasjon

Tlf: 330 85000 / Mobil: 97550415

[2][epostadresse]

[3]www.horten.kommune.no

[4]Følg oss på Facebook

 

 

 

Denne e-post med eventuelle vedlegg er ment for den institusjon eller person den er rettet til og kan inneholde lovbestemt
taushetsplikt. Om e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt avsender. Horten kommune er ikke ansvarleg for direkte
eller indirekte tap som følge av denne e-posten, av dette som følge av virus eller datafeil.

 

Saksnummer: 19/3242

 
Adresse Epost /Web    

Post: Postboks 10, 3191 Horten [5][Horten kommune henvendelses-e-postadresse]
Besøk: Teatergata 11, 3187 Horten
www.horten.kommune.no
Sentralbord: 33 08 50 00

 

Fra: Fædrelandsvennen v/Tarjei Leer-Salvesen
([Innsyns-e-postadresse #1683])
Sendt: 25. juni 2019 00:00
Til: Skatvedt, Helge
Tittel: Horten kommunes reglement for folkevalgte - anmodning om innsyn
etter offentleglova

Se vedlegg: Horten kommunes reglement for folkevalgte - anmodning om
innsyn etter offentleglova

--------------------------------------------------------------------------

HORTEN.
Mulighetene er akkurat her.
Ta hensyn til miljøet - trenger du egentlig denne meldingen på papir?

References

Visible links
1. https://www.horten.kommune.no/_f/p1/if1d...
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.horten.kommune.no/
4. http://facebook.com/hortenkommune.no
5. mailto:[Horten kommune henvendelses-e-postadresse]

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Tarjei Leer-Salvesen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.