Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Tarjei Leer-Salvesen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Innsyn i reglement for folkevalgte

Vi venter på at Tarjei Leer-Salvesen skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Postmottak Harstad kommune, Harstad kommune

1 Attachment

Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse via e-postadressen [Harstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Henvendelsen blir videreformidlet til rette vedkommende eller rette enhet i kommunen.

Sensitiv personinformasjon eller informasjon som er taushetsbelagt skal ikke sendes pr. e-post. Vennligst benytt "Send sikkert" for slike henvendelser:

http://www.harstad.kommune.no/send-post-...

All e-post til Harstad kommune behandles i samsvar med offentlighetsloven, hvilket medfører at innholdet kan bli offentliggjort.

We confirm the reception of your e-mail to [Harstad kommune henvendelses-e-postadresse] Your e-mail will be forwarded to the person or departement in question

Mvh Harstad kommune
www.harstad.kommune.no
Tlf 770 26 000

Postmottak Harstad kommune, Harstad kommune

1 Attachment

Hei

Det vises til innsynsbegjæring.
Vedlagt oversendes reglementet for politiske styringsorganer i Harstad kommune for perioden 2015-2019.

Med hilsen
Postmottak Harstad kommune

Sylvia S. Fagerland
Tlf. 77026106
e-post: [Harstad kommune henvendelses-e-postadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tarjei Leer-Salvesen <[Innsyns-e-postadresse #1678]>
Sendt: mandag 24. juni 2019 14:48
Til: Postmottak Harstad kommune <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte [trackid=JN4299260]

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1678]

Er [Harstad kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Harstad kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Tarjei Leer-Salvesen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.