Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Hdal Post,

Hattfjelldal kommune bekrefter å ha mottatt din e-post
Med vennlig hilsen
Hattfjelldal kommune 
**************************************************************
Dette er en automatisert mottaksbekreftelse - ikke svar på denne e-posten
**************************************************************

Ann-Kristin N. Rustad, Hattfjelldal kommune

2 Attachments