Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Post Mottak, Meløy kommune

Vi takker for din henvendelse. 

 

Kvittering

Dette er et automatisk svar og en kvittering som bekrefter at din e-post
er mottatt av [Meløy kommune henvendelses-e-postadresse]  Henvendelsen din vil bli sendt
videre til riktig virksomhet/avdeling for behandling. 

 

Offentlig
Vi gjør oppmerksom på at alle henvendelser som krever saksbehandling blir
registrert i vårt sak- og arkivsystem. E-posten din vil på samme måte som
andre henvendelser bli vurdert etter [1]offentlighetsloven. Dersom
e-posten anses som offentlig, vil den bli journalført og publisert på
postlisten. Dette skjer normalt fra fire til sju dager etter at den er
registrert hos oss. Postlisten finner du på [2]Meløy kommunes nettsider.
Henvendelser hvor det kun blir bedt om ren informasjon vil ikke bli
registrert.

 

 

Med hilsen

Meløy kommune, postmottak

Gammelveien 5

8150 Ørnes

Tlf: 75 71 00 00

E-post: [Meløy kommune henvendelses-e-postadresse]

Nettside: [3]meloy.kommune.no

 

References

Visible links
1. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-...
2. https://www.meloy.kommune.no/postliste/
3. http://www.meloy.kommune.no/

Linda Johanne Marken Strøm, Meløy kommune

Heia

 

Meløy kommune sitt reglement ligger ute på vår hjemmesiden vår, legger ved
link her:
[1]https://www.meloy.kommune.no/innhold/pol...

 

 

Med vennlig hilsen
Linda Johanne Marken Strøm /// Formannskapssekretær

Meløy kommune /// Rådmannens stab
Telefon: 75 71 05 09 /// Mobil: 958 76 318
[2][epostadresse] /// [3]meloy.kommune.no

[4]Jobbe i Meløy?

 

References

Visible links
1. https://www.meloy.kommune.no/innhold/pol...
2. mailto:[epostadresse]
3. file:///tmp/meloy.kommune.no
4. http://www.visbrosjyre.no/meloy_kommune/...