Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Tarjei Leer-Salvesen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Innsyn i reglement for folkevalgte

Vi venter på at Tarjei Leer-Salvesen skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Irene Kalstad Aase, Servicetorget i Ålesund kommune

1 Attachment

Hei

Vedlagt følger Ålesund kommune sitt reglement.

Med vennlig hilsen

Irene Kalstad Aase
Bysekretær – Politisk sekretariat
Tlf. 70 16 20 24 | Mob. 95 10 15 10 | 70 16 20 00 (sentralbord)
[epostadresse]

Postboks 1521, 6025 Ålesund
www.alesund.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Servicetorg Ålesund <[Servicetorget i Ålesund kommune henvendelses-e-postadresse]>
Sendt: mandag 24. juni 2019 15:10
Til: Ålesund.Politisk <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

Hei,

Kan dere hjelpe Servicetorget med denne henvendelsen ?

Med vennlig hilsen
Servicetorget

Tlf. 70 16 20 00
[Servicetorget i Ålesund kommune henvendelses-e-postadresse]
[epostadresse]

Postboks 1521, 6025 Ålesund
www.alesund.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tarjei Leer-Salvesen <[Innsyns-e-postadresse #2046]>
Sendt: 24. juni 2019 14:57
Til: Servicetorg Ålesund <[Servicetorget i Ålesund kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #2046]

Er [Servicetorget i Ålesund kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Servicetorget i Ålesund kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Tarjei Leer-Salvesen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.