Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Bjørn G. Andersen, Nome kommune

4 Attachments

Epost fra Nome kommune
 

Vedlagt følger aktuelle dokumenter.

 

Når det gjelder "

 I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer
opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres
kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette",

så er det i hovedsak kommunelovens pålegg til rådmannen om at alle saker
skal være "godt opplyst" m.v. som gjelder. Dette kravet er i ny lov
forsterket ytterligere. For øvrig opplyser rådmannen politikerne gjennom
utvalget av referatsaker som legges frem for utvalg, formannskap og
kommunestyret til hvert møte og for øvrig gjennom en fast  dialogarena
mellom politisk ledelse og rådmannen hver mandag.

 

På grunn av omfanget av saker og referatsaker er det svært sjelden vi får
tilbakemelding om at politikerne ikke har fått nok informasjon.

 

For øvrig er det en grunnleggende regel for rådmannen å fange opp viktige
hendelser på den nasjonale og lokale arena og formidle disse tidsnok til
politisk ledelse.

 
 

Med hilsen

Bjørn Gunerius Andersen

Rådmann

Telefon: 35 94 63 01

Mobil:    99563301
E-post: [1][epostadresse]
Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten

 

 

 

Denne e-post med eventuelle vedlegg er ment for den institusjon eller
person den er rettet til og kan inneholde lovbestemt taushetsplikt. Om
e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt avsender. Nome
kommune er ikke ansvarleg for direkte eller indirekte tap som følge av
denne e-posten, av dette som følge av virus eller datafeil.

 

Saksnummer: 19/9

 

 
Adresse Epost /Web    

Post: Ringsevja 30, 3830 [2][Nome kommune henvendelses-e-postadresse]
Ulefoss
www.nome.kommune.no
Besøk: Ringsevja 30, 3830 Org.nr 964 963 371
Ulefoss

Sentralbord: 35 94 62 00

 

Fra: Tarjei Leer-Salvesen ([Innsyns-e-postadresse #2008])
Sendt: 25. juni 2019 00:00
Til: Bjørn G. Andersen
Kopi: Ann Sissel Lyngen; Hilde Slåttedalen;
Tittel: Innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

Se vedlegg: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for
folkevalgte

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. mailto:[Nome kommune henvendelses-e-postadresse]