Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Tarjei Leer-Salvesen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Innsyn i reglement for folkevalgte

Vi venter på at Tarjei Leer-Salvesen skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Post Leirfjord, Leirfjord kommune

Din e-post er mottatt av post-/arkivtjenesten i Leirfjord kommune.
Henvendelsen vil bli videresendt til saksbehandler for behandling.

 

Med vennlig hilsen

Leirfjord kommune

Grete Nygård, Leirfjord kommune

2 Attachments

Hei
Vedlagt følger reglement for SRU, samt reglement for folkevalgtes innsynsrett.

Med vennlig hilsen
Grete Nygård
Formannskapssekretær

Leirfjord kommune

8890 Leirfjord
Direkte: 75074005 | 48246798
Sentralbord: 75 07 40 00
[Leirfjord kommune henvendelses-e-postadresse]
www.leirfjord.kommune.no
 tenk miljø før du skriver ut denne e-posten

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #2002]

Er [Leirfjord kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Leirfjord kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1hfOV...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1hfOV...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Tarjei Leer-Salvesen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.