Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Postmottak, Jevnaker kommune

Vi har mottatt deres e-post og den vil bli distribuert til saksbehandler.
 
Vi gjør oppmerksom på at personsensitive opplysninger ikke skal sendes på
e-post.
Det vises i denne sammenheng til personopplysningsloven § 2 nr.1 og 8.
Mvh
 
Postmottak
Jevnaker Kommune

 

May-Britt M. Johnsen, Jevnaker kommune

8 Attachments

Vedlagt følger diverse reglementer for Jevnaker kommune enkeltvis.  Du
finner også alt samlet i dokumentet som heter «sluttrapport».

 

[1]http://www.jevnaker.kommune.no/logo_for_...

May-Britt M. Johnsen
Formannskapssekretær/konsulent
Politisk sekretariat
Jevnaker samfunnshus

Mobiltelefon: +4792400694
Telefon sentralbord: +47 613 15 700
Jevnaker kommune | Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

[2]http://www.jevnaker.kommune.no/Oppdag_og...

[3]www.jevnaker.kommune.no

[4]Følg oss på Facebook
[5]Se bilder fra Jevnaker på Flickr
[6]Brosjyre: Jevnaker - Kort vei til det meste

 

References

Visible links
2. http://www.jevnaker.kommune.no/PageFiles...
3. http://www.jevnaker.kommune.no/
4. http://www.facebook.com/jevnakerkommune
5. http://www.flickr.com/photos/jevnakerkom...
6. http://www.visbrosjyre.no/jevnaker_kommu...

May-Britt M. Johnsen, Jevnaker kommune

7 Attachments

Tarjei Leer Salvesen

Viser til henvendelse av 24.06.2019 – der det bes om innsyn i reglement
for folkevalgte. Kan ikke se at henvendelsen er besvart, noe jeg beklager
i tilfelle. Vedlagt følger flere dokumenter som omhandler reglement for
folkevalgte.

 

[1]http://www.jevnaker.kommune.no/logo_for_...

May-Britt M. Johnsen
Formannskapssekretær/konsulent
Politisk sekretariat
Jevnaker samfunnshus

Mobiltelefon: +4792400694
Telefon sentralbord: +47 613 15 700
Jevnaker kommune | Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

[2]http://www.jevnaker.kommune.no/Oppdag_og...

[3]www.jevnaker.kommune.no

[4]Følg oss på Facebook
[5]Se bilder fra Jevnaker på Flickr
[6]Brosjyre: Jevnaker - Kort vei til det meste

 

References

Visible links
2. http://www.jevnaker.kommune.no/PageFiles...
3. http://www.jevnaker.kommune.no/
4. http://www.facebook.com/jevnakerkommune
5. http://www.flickr.com/photos/jevnakerkom...
6. http://www.visbrosjyre.no/jevnaker_kommu...