Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Elisabeth Alexandra Ziel Opsvik, Sykkylven kommune

1 Attachment

Hei Tarjei

 

Sjå vedlagte tilbakemelding frå Sykkylven kommune.

 

Mvh.

Elisabeth A. Opsvik
Politisk konsulent