Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Post, Sunndal kommune

Sunndal kommune har mottatt eposten din.
Saker som fører til saksbehandling vil bli registrert og levert til rette
saksbehandler.
Vi gir svar så fort som mulig. Saksbehandlingstida kan variere, avhengig
av saksmengde og kompleksitet.
Sensitive opplysninger skal ikke sendes på epost, men opplyses pr. telefon
eller brev.

Med hilsen
Sunndal kommune
Postmottak
www.sunndal.kommune.no

Brit Helene Resell, Sunndal kommune

1 Attachment

Hei.
Viser til innsynsbegjæring i reglement for folkevalgte.
Vedlagt følger "Møtereglement og reglement for innsynsrett for Sunndal kommune", som ble vedtatt i kommunestyret 13. juni 2018.
Kan samtidig opplyse om at Sunndal kommune har publisert alle reglement som angår folkevalgte på sine hjemmesider:
https://www.sunndal.kommune.no/toppmeny/...

Med vennlig hilsen
Brit Helene Resell
Konsulent/utvalgssekretær
Sunndal kommune
www.sunndal.kommune.no
Tlf. 90 62 90 27

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tarjei Leer-Salvesen <[Innsyns-e-postadresse #1972]>
Sendt: mandag 24. juni 2019 14:55
Til: Post <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1972]

Er [Sunndal kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Sunndal kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------