Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Siv Songedal,

5 Attachments

Hei,

Viser til henvendelse 24.06.2019 om innsyn i reglementer.

 

Reglementene for bystyret og bystyrets organer følger vedlagt.

 

 

 

Med vennlig hilsen
Siv Songedal
avdelingsleder
+47 997 05 143

Bystyrets sekretariat
Avdeling for bystyrets organer
[1]oslo.kommune.no
Sentralbord: 21 80 21 80

 

 

References

Visible links
1. https://www.oslo.kommune.no/