Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Tarjei Leer-Salvesen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Innsyn i reglement for folkevalgte

Vi venter på at Tarjei Leer-Salvesen skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Sølvi Legård, Vaksdal kommune

6 Attachments

Sjå vedlagde dokument.

Beklager at det har teke noko tid før du fekk svar.

 

 

Med vennleg helsing
Sølvi Legård

Politisk sekretær/fagleiar arkiv

Tlf. 45 37 59 94
E-post [1][epostadresse]
[2]vaksdal.kommune.no

 

Eg gjer merksam på at dette ikkje er ei privat epostadresse;

både inngåande og utgåande epost vert vurdert for journalføring

i kommunen sitt sak-/arkivsystem

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.vaksdal.kommune.no/

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Tarjei Leer-Salvesen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.