Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Sentralbord, Elverum kommune

Takk for din henvendelse til Elverum kommune.

 

Henvendelsen blir sendt til registrering og videresendt til rette
vedkommende hos oss.  Vi gjør oppmerksom på at e-posten kan bli
journalført som offentlig post, og gjøres tilgjengelig for alle på vår
offentlige postliste.

 

 

 

 

 

Med hilsen

Elverum kommune 
[1]www.elverum.kommune.no

References

Visible links
1. http://www.elverum.kommune.no/

Trude Seland Nyberg, Elverum kommune

1 Attachment

Vedlagt dokument fra Elverum kommune

 

ArkivReferanse:#a0c1b695eaf542038ff8bec464fea8e02019003033#ACOS.WEBSAK#