Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Postmottak Austevoll, Austevoll kommune

1 Attachment

Austevoll kommune takker for e-post og stadfestar at den er motteke.

 

 

[1]E-postsignatur PNG

 

Telefon:          55 08 10 00

E-post:             [2][Austevoll kommune henvendelses-e-postadresse]

Internett:        [3]www.austevoll.kommune.no

 

 

References

Visible links
2. mailto:[Austevoll kommune henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.austevoll.kommune.no/

Lillian Kristin Bolstad, Austevoll kommune

1 Attachment

Hei

Per i dag har Austevoll kommune reglement for møtegodtgjørelser for folkevalgte, som ble vedtatt av kommunestyret 21.10.2015. Se vedlegg.

Med helsing                                                                                                                  

Lillian Kristin Bolstad
Politisk sekretær/konsulent

E-post  : [epostadresse]
Telefon: 55 08 10 23                                                                                                  
Mobil    : 

Eg gjer merksam på at dette ikkje er ei privat e-postadresse; både inngåande og utgåande e-post vert vurdert for journalføring i kommunen sitt sak- og arkivsystem.               

-----Opphavleg melding-----
Frå: Postmottak Austevoll <[Austevoll kommune henvendelses-e-postadresse]>
Send: mandag 24. juni 2019 14:57
Til: Lillian Kristin Bolstad <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

Hei Lillian,

Kjenner du til dette?

Helsing
Liv Janne

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tarjei Leer-Salvesen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1928]]
Sendt: mandag 24. juni 2019 14.53
Til: Postmottak Austevoll
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1928]

Er [Austevoll kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Austevoll kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------