Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Postboks - Info, Audnedal kommune

Din henvendelse er mottatt Audnedal kommunes felles postmottak.

Postboks - Info, Audnedal kommune

3 Attachments

Hei

Sender dokumentene du ønsker som pdf vedlegg.

Mvh.

Lilly H. Ågedal
Leder Servicekontor/arkiv
Audnedal kommune
Rådhuset
Konsmogarden 6
4525 Konsmo

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tarjei Leer-Salvesen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1915]]
Sendt: 24. juni 2019 14:53
Til: Postboks - Info
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1915]

Er [Audnedal kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Audnedal kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------