Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Postmottak Meland, Meland kommune

Vi stadfester med dette at e-posten er motteke Postmottak, Meland kommune,
og vil bli oversendt aktuell avdeling/ saksbehandlar.

We confirm receipt of your email to Postmottak Meland kommune, which will
be forwarded to the relevant department.

Randi Helene Hilland, Meland kommune

2 Attachments

Sjå vedlegg