Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

NoReply, Skedsmo kommune

1 Attachment

Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse via e-post.
Henvendelsen blir videreformidlet til rett instans i kommunen.
Henvendelser som krever behandling vil bli besvart så snart som mulig.

We confirm the reception of your e-mail.
Your e-mail will be forwarded to the department in question and answered as soon as possible.

Med hilsen
Skedsmo kommune
Sentralarkivet

Skedsmo kommune

Vedlagt lenke til Skedsmo kommune sitt reglement for
folkevalgte. [1]https://www.skedsmo.kommune.no/Politikk-...

Du vil finne reglement for godtgjørelser og reglement som
regulerer forholdet mellom politikk og adminstrasjon. Her ligger også
mandat for de ulike politiske utvalgene.

Jeg gjør oppmerksom på at vi er inne i en prosess hvor alle reglement
revideres i forbindelse med sammenslåing av Fet, Skedsmo og Sørum
kommuner. Det har blitt utarbeidet et nytt reglement som vil fremmes for
det nye kommunestyret i Lillestrøm kommune som konstitueres i oktober.
Legger ved lenke til vedtak i
Fellesnemda. [2]https://www.lillestrom.kommune.no/Felles...

Med vennlig hilsen
Mari Bergersen
Skedsmo kommune
Politisk sekretariat

References

Visible links
1. https://www.skedsmo.kommune.no/Politikk-...
2. https://www.lillestrom.kommune.no/Felles...