Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Tarjei Leer-Salvesen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Innsyn i reglement for folkevalgte

Vi venter på at Tarjei Leer-Salvesen skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Sandnes kommune

Hei!

I Sandnes har vi et eget reglement for folkevalgte i Sandnes kommune som heter Retningslinjer for økonomisk godtgjørelse for folkevalgte i Sandnes kommune. Dette ligger åpent ute på kommunens hjemmeside, se link:

https://www.sandnes.kommune.no/globalass...

Vi har ikke i kommunen noe reglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen.

Når det gjelder retningslinjene for økonomisk godtgjørelse har disse vært under revisjon i og med ny kommunelov, og at Sandnes kommune fra og med nyttår skal slås sammen med Forsand kommune, se link til saksdokumenter fra bystyrets behandling se sak 87/19:

https://opengov.360online.com/Meetings/s...

Endringene trer ikraft fra og med ny kommunestyreperiode. Endringene er derfor foreløpig ikke innarbeidet i retningslinjene som ligger offentlig på kommunens hjemmeside.

Har du spørsmål til Sandnes kommune sine retningslinjer kan disse rettes til undertegnede.

Mvh
Rune Kanne
advokat
Kommuneadvokaten i Sandnes
Tlf. 5133 5450

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tarjei Leer-Salvesen <[Innsyns-e-postadresse #1637]>
Sendt: mandag 24. juni 2019 14:47
Til: postmottak <[Sandnes kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1637]

Er [Sandnes kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Sandnes kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Tarjei Leer-Salvesen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.