Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Ertsås, Line Therese, Servicekontoret i Verdal kommune

Viser til henvendelse og beklager sent svar. Litt usikker på hva du er ute etter. Vi har reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, ellers reguleres dette av kommunelovens bestemmelser og reglement for det enkelte utvalg (så som kommunestyre, formannskap m.m.) Legger ved lenke til vår hjemmeside der disse er utlagt her: https://verdal.kommune.no/Politikk/

Når det gjelder informasjonsutveksling så bruker vi normalvedtekt for folkevalgtes innsynsrett, har ikke et eget tilleggsreglement.

Line Therese Ertsås
Formannskapssekretær
476 92392
[epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tarjei Leer-Salvesen <[Innsyns-e-postadresse #1840]>
Sendt: 24. juni 2019 14:51
Til: Servicekontoret Verdal (mail) <[Servicekontoret i Verdal kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1840]

Er [Servicekontoret i Verdal kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Servicekontoret i Verdal kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------