Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Birte Young, Øygarden kommune

5 Attachments

Det vert vist til vedlagte skriv.

 

 

 

 

 

 

Med venleg helsing

 

Birte Rine Young

Fagansvarleg arkiv

Øygarden kommune

 

Telefon: 56 38 53 31  Mobil: 952 46 628

E-post: [1][epostadresse]  Heimeside:
[2]www.oygarden.kommune.no

 

 

Øygarden kommune si arkivplan på nett – sjå;           
[3]http://oygarden.arkivplan.no/

E-post til underteikna er normalt offentleg post og vert journalført for
allment innsyn. E-postar med innhald knytt til konkrete saker under
behandling bør sendast til [4][Øygarden kommune henvendelses-e-postadresse]

 

 

 

ArkivReferanse:#3e3e326efafd4d97a7540a5793bca7002019001262#ACOS.WEBSAK#

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.oygarden.no/
3. http://oygarden.arkivplan.no/
4. mailto:[Øygarden kommune henvendelses-e-postadresse]