Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Postmottak Nedre Eiker, Nedre Eiker kommune

Vi bekrefter å ha mottatt din henvendelse via e-post.
Henvendelsen blir videreformidlet til rett instans i kommunen.
Henvendelse som krever behandling vil bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag - fredag fra 0830 - 1500.

We confirm the reception of your e-mail.
Your e-mail will be forwarded to the department in question and answered
as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0830 to 1500.

Med hilsen
Nedre Eiker kommune

Ine Helen Haugan, Nedre Eiker kommune

2 Attachments

Hei

 

Vedlagt følger etterspurt dokument.

 

Mvh Ine Haugan

 

[1]cid:image001.jpg@01D18FE4.7DD93F40

 

Ine Helen Haugan

Fagansvarlig

Politisk sekretariat

Kontor: 32 23 25 25 Mobil: 99 03 38 96 

 

[2]www.nedre-eiker.kommune.no

[3]www.facebook.com/nedreeikerkommune

 

References

Visible links
2. http://www.nedre-eiker.kommune.no/
3. https://www.facebook.com/nedreeikerkommune