Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Tarjei Leer-Salvesen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Innsyn i reglement for folkevalgte

Vi venter på at Tarjei Leer-Salvesen skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Ann - Helen Rustad, Stor-Elvdal kommune

1 Attachment

  • Attachment

    Vedtatt reglement for folkevalgtes innsynsrett i Stor Elvdal kommune.PDF.pdf

    343K Download View as HTML

+------------------------------------------------------------------------+
|Stor-Elvdal kommune |
|Vår ref:      2019/175 - 0 |
|Dato:         03.07.2019 |
+------------------------------------------------------------------------+

Svar på anmodning om innsyn i reglement for folkevalgte
Viser til deres forespørsel om innsyns i reglement for folkevalgtes
innsynsrett i Stor-Elvdal kommune.

Vedlagt følger vedtatte reglement som etterspurt.

Hilsen

Ann Helen Rustad,
Økonomisjef

vis sitert seksjon

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Tarjei Leer-Salvesen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.