Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Narvik Kommune, Narvik kommune

Vi bekrefter å ha mottatt deres henvendelse via e-postadressen
[1][Narvik kommune henvendelses-e-postadresse].
Henvendelsen blir videreformidlet til rette vedkommende eller rette enhet
i
kommunen.
Sensitiv personinformasjon eller informasjon som er taushetsbelagt skal
ikke sendes pr. e-post.

Your e-mail has been received to
[2][epostadresse].
Your e-mail will be forwarded to the person or department in question.
Sensitive, confidential or personal information should not be sent by
E-Mail.

--------------------------------------------------------------------------

Denne e-posten kan inneholde opplysninger som utelukkende er til bruk for
den tiltenkte mottaker. Enhver gjennomgåelse eller videresending av
e-posten eller vedlegg er strengt forbudt dersom du ikke er den tiltenkte
mottaker. Dersom du har mottatt denne e-posten ved en feil, ber vi om at
du tar kontakt med avsender og sletter alle kopier.
Narvik kommune gjør oppmerksom på at dette ikke er en privat
e-postadresse; både inngående og utgående epost blir vurdert for ev.
journalføring i kommunens sak- og arkivsystem.
Sensitiv personinformasjon eller informasjon som er taushetsbelagt skal
ikke sendes pr. e-post.

References

Visible links
1. mailto:[Narvik kommune henvendelses-e-postadresse]
2. mailto:[epostadresse]

Gro Monsen (via Google Dokumenter),

1 Attachment

[1]Gro Monsen har lagt ved følgende dokument:
REGLEMENT FOR BYSTYRET - korr.dok.doc

Google Dokumenter: Opprett og rediger dokumenter på
nettet.
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, [2]Logo for Google
CA 94043, USA Dokumenter
Du har fått denne e-posten fordi noen har delt et
dokument med deg fra Google Dokumenter.

--------------------------------------------------------------------------

Denne e-posten kan inneholde opplysninger som utelukkende er til bruk for
den tiltenkte mottaker. Enhver gjennomgåelse eller videresending av
e-posten eller vedlegg er strengt forbudt dersom du ikke er den tiltenkte
mottaker. Dersom du har mottatt denne e-posten ved en feil, ber vi om at
du tar kontakt med avsender og sletter alle kopier.
Narvik kommune gjør oppmerksom på at dette ikke er en privat
e-postadresse; både inngående og utgående epost blir vurdert for ev.
journalføring i kommunens sak- og arkivsystem.
Sensitiv personinformasjon eller informasjon som er taushetsbelagt skal
ikke sendes pr. e-post.

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. https://drive.google.com/