Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Jan Otto Langmoen, Hamar kommune

1 Attachment

Hei

 

Opplysningene du ber om ligger tilgjengelig her:

·         Går du inn på følgende nettside så finner du reglement for
kommunestyret og også reglement for folkevalgtes innsynsrett.
[1]https://www.hamar.kommune.no/category194...

Overforstående gjelder for inneværende valgperiode.

 

·         Hamar kommune har nettopp vedtatt nye reglementer sak 50/19,
denne saken finner du her:
[2]https://innsyn.hamar.kommune.no/motekale...
Jeg vedlegger dette siste i pdf format.

 

Dersom du har andre / flere spørsmål, ta gjerne kontakt med meg i dag
eller i morgen. Jeg har ferie fra mandag.

 

Med vennlig hilsen

 

Jan Otto Langmoen

Spesialrådgiver

Administrasjonsavdelingen

Hamar kommune

 

Telefon: 926 06 724

[3][epostadresse]

 

References

Visible links
1. https://www.hamar.kommune.no/category194...
2. https://innsyn.hamar.kommune.no/motekale...
3. mailto:[epostadresse]