Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Dyrøy kommune postmottak, Dyrøy kommune

Dyrøy kommune bekrefter å ha mottatt din e-post.

Krever henvendelsen saksbehandling vil den bli journalført og sendt
saksbehandler for videre behandling.

 

Denne meldingen er generert automatisk, så vennligst ikke svar på denne.

 

Med vennlig hilsen

Servicetorget

 

Dyrøy kommune postmottak, Dyrøy kommune

2 Attachments

Mvh
Helene Sætherskar
Servicetorget
Dyrøy kommune

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tarjei Leer-Salvesen <[Innsyns-e-postadresse #1779]>
Sendt: mandag 24. juni 2019 14:49
Til: Dyrøy kommune postmottak <[Dyrøy kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1779]

Er [Dyrøy kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Dyrøy kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------