Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Postmottak Råde kommune, Råde kommune

Hei
Vi takker for og bekrefter å ha mottatt din henvendelse til Råde kommune.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.

We confirm to have received your e-mail to Råde kommune.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
Om det skulle være av interesse kan du lese vår [1]Personvernerklæring.

Med vennlig hilsen / Kind regards,

Råde kommune
[2]https://www.rade.kommune.no/for-innbygge...

References

Visible links
1. https://www.rade.kommune.no/nyheter/pers...
2. https://www.rade.kommune.no/for-innbygge...

Nina Johansen, Råde kommune

3 Attachments

Hei.

Det vises til deres henvendelse av 24.juni om innsyn i reglement for
folkevalgte.
Vedlagt følger gjeldende utgaver av våre reglementer.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Nina Johansen

Rådgiver

Politisk sekretariat

 

Stab - kompetanse og utvikling

Telefon 90622526

[1]www.rade.kommune.no

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]