Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

postkasse, Fusa kommune

Fusa kommune stadfestar å ha motteke e-post frå dykk.

 

Fusa kommune er forplikta til å handsama alle dokument, inkludert e-post,
i samsvar med retningslinene i Offentleglova og arkivlovgjevinga.

 

Det medfører at inngåande og utgåande e-post kan verta gjort offentleg i
innsynsordninga på vår nettside dersom innhaldet er saksrelatert eller har
verdi som dokumentasjon.

Gunn Sissel Teigen, Fusa kommune

Reglement ligg på heimesida til kommunen.

Etiske prinsipp for folkevalde - del av Personalpolitiske retningslinjer for Fusa kommune (pkt. 1.9)
"Godt samspel" - handlingsreglar for godt samspel for politikarar, administrasjon og tillitsvalde (K-sak 043/15)
Reglement for Fusa kommunestyre
Reglement for godtgjersle til folkevalde f.o.m. 01.05.2017
Godtgjersle til folkevalde - satsar f.o.m. 01.05.2018

Dokumenta finn du her:

https://www.fusa.kommune.no/lokaldemokra...

Grunna stor saksmengde har det diverre teke tid før tilbakemelding vart gitt.

Ta kontakt dersom det er fleire spørsmål.

Mvh

Gunn Sissel Teigen

-----Opprinnelig melding-----
Fra: postkasse
Sendt: tirsdag 25. juni 2019 09:48
Til: Atle Kvåle <[epostadresse]>; Gunn Sissel Teigen <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

Ført i sak: 19/13-193

Venleg helsing
Arkiv

Telefon: 56580100
Epost: [epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tarjei Leer-Salvesen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1736]]
Sendt: 24. juni 2019 14:48
Til: postkasse
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1736]

Er [Fusa kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Fusa kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------