Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Frønsdal, Bjarte, Bergen kommune

1 Attachment

Viser til epost vedrørende innsyn i reglement for folkevalgte.

 

Bergen kommune sine reglementer er publisert på kommunen sin nettside.

- For politiske utvalg ved bystyret:
[1]https://www.bergen.kommune.no/politikk/p...

- For alle politikere i Bergen kommune:
[2]https://www.bergen.kommune.no/politikk/p...

 

Det er ikke et eget reglement som regulerer opplysningsplikten mellom
politikere og administrasjonen.

Med vennlig hilsen 

Bjarte K. Frønsdal | juridisk rådgiver | komiterådgiver KBSI |
Bergen kommune | Bystyrets kontor 
Postboks 7700, 5020 Bergen | Besøksadresse: Rådstuplass 5
Telefon 976 99 243 | E-post  : [3][e-postadresse]
[4]www.bergen.kommune.no

[5]https://www.bergen.kommune.no/bk/multime...

 

 

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Hovedpostmottak

Sendt: mandag 24. juni 2019 15:24

Til: Postmottak Bystyrets kontor <[6][e-postadresse]>

Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Tarjei Leer-Salvesen <[7][Innsyns-e-postadresse #1623]>

Sendt: mandag 24. juni 2019 14:47

Til: Hovedpostmottak <[8]Hoved[Bergen kommune si e-postadresse for førespurnader]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

 

Hei

 

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for
folkevalgte.

 

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer
opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres
kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

 

Med vennlig hilsen,

 

Tarjei Leer-Salvesen

Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[9][Innsyns-e-postadresse #1623]

 

Er  [10][Bergen kommune si e-postadresse for førespurnader] feil adresse for henvendelser om
innsyn etter Offentleglova til Bergen kommune? I så fall, vær så snill å
ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[11]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[12]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://www.bergen.kommune.no/politikk/p...
2. https://www.bergen.kommune.no/politikk/p...
3. mailto:[e-postadresse]
4. http://www.bergen.kommune.no/
6. mailto:[e-postadresse]
7. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1623]
8. mailto:Hoved[Bergen kommune si e-postadresse for førespurnader]
9. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1623]
10. mailto:[Bergen kommune si e-postadresse for førespurnader]
11. https://www.mimesbronn.no/change_request...
12. https://www.mimesbronn.no/help/officers