Innsyn i rammeavtale sak/arkiv system

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Horten kommune,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Alle dokumenter knyttet til innkjøp (Rammeavtale) på kommunens
saksbehandlings løsning.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Solveig Averøy

Postmottak, Horten kommune

Horten kommune har mottatt din henvendelse, og den vil bli behandlet så raskt som mulig. Krever henvendelsen særskilt behandling, vil den bli registrert i vår postjournal og tildelt saksbehandler.

Med vennlig hilsen
Horten kommune

________________________________

HORTEN.
Mulighetene er akkurat her.

Ta hensyn til miljøet - trenger du egentlig denne meldingen på papir?

Postmottak, Horten kommune

Horten kommune har mottatt din henvendelse, og den vil bli behandlet så raskt som mulig. Krever henvendelsen særskilt behandling, vil den bli registrert i vår postjournal og tildelt saksbehandler.

Med vennlig hilsen
Horten kommune

________________________________

HORTEN.
Mulighetene er akkurat her.

Ta hensyn til miljøet - trenger du egentlig denne meldingen på papir?

Henning Grimstad, Horten kommune

1 Attachment

Hei Solveig

 

Vi har mottatt din innsynsbegjæring om innsyn i dokumenter vedrørende vår
"saksbehandler løsning"

 

I Horten kommune har vi en rekke forskjellige typer system innenfor
forskjellige fagområder.  Mange av disse systemene benyttes til bl.a.
saksbehandling.  Mens noen systemer er støtte/databasesystemer etc.

 

Det er derfor litt vanskelig ut fra din henvendelse å forstå hvilket
system/prosess du ønsker innsyn i.

 

Om du kunne være litt mer spesifikk i din henvendelse på hvilket system,
eller eventuelt hvilket fagområde du tenker på (Helseservice, Barnevern
PPT etc.) så vil vi kunne svare deg på din henvendelse.
 

 

 
 

Henning Grimstad

Tlf: 330 85000 / Mobil: 97550295

Seksjonsleder / arkivleder

[epostadresse]

[1]www.horten.kommune.no

[2]Følg oss på Facebook

 

 

 

 

Denne e-post med eventuelle vedlegg er ment for den institusjon eller
person den er rettet til og kan inneholde lovbestemt taushetsplikt. Om
e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt avsender. Horten
kommune er ikke ansvarleg for direkte eller indirekte tap som følge av
denne e-posten, av dette som følge av virus eller datafeil.

 

Saksnummer: 18/4344

 
Adresse Epost /Web    

Post: Postboks 10, 3191 [3][Horten kommune henvendelses-e-postadresse]
Horten
Besøk: Teatergata 11, www.horten.kommune.no
3187 Horten

Sentralbord: 33 08 50 00

 

Fra: Mimes Brønn v/Solveig Averøy
([Innsyns-e-postadresse #1372])
Sendt: 01. oktober 2018 00.00
Til: Grimstad, Henning
Tittel: Begjæring om innsyn - rammeavtale for innkjøp av kommunens
saksbehandlingsløsning

Fra:                                               Solveig Averøy
<[Innsyns-e-postadresse #1372]>

Sendt:                                         1. oktober 2018 01:09

Til:                                                Postmottak

Emne:                                          innsyn etter Offentleglova
- Innsyn i rammeavtale sak/arkiv system

 

Kjære Horten kommune,

 

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

 

– Alle dokumenter knyttet til innkjøp (Rammeavtale) på kommunens
saksbehandlings løsning.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav,
og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for
unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

 

Med vennlig hilsen,

 

Solveig Averøy

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[4][Innsyns-e-postadresse #1372]

 

Er  [5][Horten kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om
innsyn etter Offentleglova til Horten kommune? I så fall, vær så snill å
ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[6]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[7]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------

HORTEN.
Mulighetene er akkurat her.
Ta hensyn til miljøet - trenger du egentlig denne meldingen på papir?

References

Visible links
1. http://www.horten.kommune.no/
2. http://facebook.com/hortenkommune.no
3. mailto:[Horten kommune henvendelses-e-postadresse]
4. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1372]
5. mailto:[Horten kommune henvendelses-e-postadresse]
6. https://www.mimesbronn.no/change_request...
7. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Hei Henning

Takk for rask tilbakemelding

Innsynet gjelder sak/arkiv (Saksbehandling, utvalgsbehandling, postlister) løsning Horten kommune benytter basert på Noark 5 standarden.
Trolig benytter Horten kommune en av disse tre løsningene: Acos Websak (Leverandør Acos), EPhorte (Leverandør Evry) eller Public360 (Leverandør Tieto) som sak/arkiv løsning.

Med vennlig hilsen,

Solveig Averøy

Henning Grimstad, Horten kommune

2 Attachments

Hei igjen!

Vi forstår da at dere ønsker innsyn i dokumenter rundt kjøpsprosessen av
vårt sak- arkivsystem.  Vi benytter Acos Websak.  Etter det jeg har kunne
finne ut av er systemet kjøpt i perioden 1998/1999.  Dokumenter du da
etterspør er avlevert til i vårt arkivdepot.

 

Horten kommune er medeier i Interkommunalt Arkiv i Kongsberg, og våre
avleverte arkiver befinner seg det.

 

Det vil derfor være nødvendig for oss å henvende oss til vårt depo for å
be om oversendelse av det som måtte befinne seg av dokumenter rundt denne
kjøpsprosessen.  Dette vil desverre ta noe tid grunnet bl.a. postgang.

 

Du informeres derfor med dette at det vil ta lenger tid å besvare din
innsynsbegjæring enn de frister som anngis i offentlighetsloven.  Vi vil
behandle din begjæring så raskt som mulig.
 

 

 
 

Henning Grimstad

Seksjonsleder / Arkivleder

Tlf: 330 85000 / Mobil: 97550295

[1][epostadresse]

[2]www.horten.kommune.no

[3]Følg oss på Facebook

 

 

 

 

 

Denne e-post med eventuelle vedlegg er ment for den institusjon eller
person den er rettet til og kan inneholde lovbestemt taushetsplikt. Om
e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt avsender. Horten
kommune er ikke ansvarleg for direkte eller indirekte tap som følge av
denne e-posten, av dette som følge av virus eller datafeil.

 

Saksnummer: 18/4344

 
Adresse Epost /Web    

Post: Postboks 10, 3191 [4][Horten kommune henvendelses-e-postadresse]
Horten
Besøk: Teatergata 11, www.horten.kommune.no
3187 Horten

Sentralbord: 33 08 50 00

 

Fra: Solveig Averøy ([Innsyns-e-postadresse #1372])
Sendt: 01. oktober 2018 00:00
Til: Grimstad, Henning
Tittel: Kommunens sak- arkivsystem - innkjøp - innsynsbegjæring -
tileggsinformasjon

Se vedlegg: Kommunens sak- arkivsystem -  innkjøp - innsynsbegjæring -
tileggsinformasjon

--------------------------------------------------------------------------

HORTEN.
Mulighetene er akkurat her.
Ta hensyn til miljøet - trenger du egentlig denne meldingen på papir?

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.horten.kommune.no/
3. http://facebook.com/hortenkommune.no
4. mailto:[Horten kommune henvendelses-e-postadresse]

Hei Henning

Helt i orden.

Med vennlig hilsen,

Solveig Averøy

Henning Grimstad, Horten kommune

3 Attachments

Se vedlagte dokumenter

 

--------------------------------------------------------------------------

HORTEN.
Mulighetene er akkurat her.
Ta hensyn til miljøet - trenger du egentlig denne meldingen på papir?