Innsyn i Per Sandbergs kommunikasjon med SMK angående sin avgang som fiskeriminister

Statsministerens kontor hadde ikke informasjonen du ba om.

Kjære Statsministerens kontor,

Bewr med dette om innsyn i Per Sandbergs kommunikasjon med SMK angående sin avgang som fiskeriminister

Med vennlig hilsen,

Marthe Nilsen

Postmottak SMK, Statsministerens kontor

Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor.
Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor.
We hereby confirm that your e-mail has been received by the Office of the
Prime Minister.

Postmottak SMK, Statsministerens kontor

Vi viser til din innsynsbegjæring 14. august 2018.
Innsynet er tatt under behandling og vil bli besvart så snart som mulig.

Med vennlig hilsen
Statsministerens kontor, postmottak

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Marthe Nilsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1329]]
Sendt: tirsdag 14. august 2018 09:10
Til: Postmottak SMK <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i Per Sandbergs kommunikasjon med SMK angående sin avgang som fiskeriminister

Kjære Statsministerens kontor,

Bewr med dette om innsyn i Per Sandbergs kommunikasjon med SMK angående sin avgang som fiskeriminister

Med vennlig hilsen,

Marthe Nilsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1329]

Er [Statsministerens kontor henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Statsministerens kontor? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Postmottak SMK,

Hei denne ble mottatt av dere 14. august. At det tar 2 dager før den går til behandling er ikke akseptabelt, når tilsvarende henvendelser til SMK via einnsyn går automatisk. Viser til prinsippet om likebehandling i offentleglova. Vi ber om at saken tar utgangspunkt i innsendingsdatoen 14. august og 1-3 dagers behandlingstid. Det er i offentlighetens interesse, og SMK bør ikke trenere til saken det bes om innsyn i er ute av offentlighetens fokus.

Med vennlig hilsen,

Marthe Nilsen

Kjære Postmottak SMK,

Hvordan går det med denne saken? Jeg har ikke hørt noe, og fristen for behandling har gått ut. Skal jeg regne dette som et avslag, eller får jeg svar i løpet av dagen?

Med vennlig hilsen,

Marthe Nilsen

Postmottak SMK, Statsministerens kontor

Vi viser til din e-post 14. august 2018 hvor du ber om innsyn i "Per Sandbergs kommunikasjon med SMK angående sin avgang som fiskeriminister"

Inn- og utgående dokumenter skal journalføres dersom de må regnes som saksdokument for organet, er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon, jf. arkivforskriften § 2-6. Videre vil et dokument kunne være gjenstand for offentlig innsyn dersom det utgjør et saksdokument for organet, jf. offentleglova § 4 annet ledd, jf. § 3.

Vi kan opplyse at Statsministerens kontor ikke har henvendelser som nevnt over som omfattes av journalføringsplikten og innsynsretten.

Avslaget kan påklages etter reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er 3 uker fra underretningen om vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven § 29. Klage fremsettes ovenfor Statsministerens kontor. Dersom avslaget ikke omgjøres, vil klagen bli behandlet av Kongen i statsråd. I så fall bortfaller retten til å klage til Sivilombudsmannen

Med vennlig hilsen
Statsministerens kontor, postmottak


-----Opprinnelig melding-----

vis sitert seksjon