Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Gorm Eriksen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Innsyn i oversikt over rammeavtaler

Vi venter på at Gorm Eriksen skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

Jeg lurer på om dere har en oversikt over alle aktive rammeavtaler SSB har pr. 11.02.2017, eventuelt om jeg kan få innsyn i et uttrekk fra arkivet med denne nøkkelen?

På forhånd takk!

Med vennlig hilsen,

Gorm Eriksen

Pressebestilling, Statistisk sentralbyrå - SSB

Hei!

Viser til din henvendelse datert 15. mars klokken 22:47.

Vi ber om at du gir en nærmere redegjørelse for hva du er interessert i når du skriver aktive rammeavtaler.

Du skriver blant annet om å få innsyn i et uttrekk fra arkivet med denne nøkkelen. Hvilken nøkkel er det du her har i tankene?

For øvrig god helg!

Med vennlig hilsen

Siv Hunstad
________________________________

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Gorm Eriksen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #296]]
Sendt: 15. mars 2017 22:47
Til: Postmottak <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i oversikt over rammeavtaler

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

Jeg lurer på om dere har en oversikt over alle aktive rammeavtaler SSB har pr. 11.02.2017, eventuelt om jeg kan få innsyn i et uttrekk fra arkivet med denne nøkkelen?

På forhånd takk!

Med vennlig hilsen,

Gorm Eriksen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #296]

Er [Statistisk sentralbyrå - SSB henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Statistisk sentralbyrå - SSB? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Gorm Eriksen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.