Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Valdres Kommunale Renovasjon

Venter på klagebehandling.

Kjære Valdres Kommunale Renovasjon,

Søker innsyn i dokumenter og korrespondanse mellom dere, Norconsult Informasjonssystemer, Datatilsynet, berørte parter samt andre relevante parter rundt deres sikkerhetshull og lekkasje av persondata i systemet ISY ProAktiv levert av Norconsult Informasjonssystemer.

Korrespondanse inkluderer, men er ikke begrenset til, brev, e-post, SMS og chat. Dersom noe ikke er journalført, så ber jeg om at dette ordnes.

Av dokumenter ønskes avviksrapport/gjennomgang av sikkerhetshullet, avviksmelding til Datatilsynet, personvernerklæring, med mer.

Norconsult ble varslet 15. april 2018. Noen leverandører ble varslet 20. april 2018. Dere ble varslet direkte 4. september 2018 av meg samt via media.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Valdres Kommunale Renovasjon,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Valdres Kommunale Renovasjon sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Valdres Kommunale Renovasjon».

Det mangler svar på min henvendelse og det har gått mer enn 5 dager.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. I henhold til praksis og forarbeider betyr dette krav om behandling samme dag og senest innen 1-3 virkedager. Manglende svar er å tolke som et avslag på henvendelsen. Jeg ønsker å klage på dette.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Valdres Kommunale Renovasjon,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Valdres Kommunale Renovasjon sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Valdres Kommunale Renovasjon».

Dere har ikke besvart min henvendelse. Innsynshenvendelser skal behandles uten ugrunnet opphold.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård