Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Movar

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Movar IKS,

Søker innsyn i dokumenter og korrespondanse mellom dere, Norconsult Informasjonssystemer, Datatilsynet, berørte parter samt andre relevante parter rundt deres sikkerhetshull og lekkasje av persondata i systemet ISY ProAktiv levert av Norconsult Informasjonssystemer.

Korrespondanse inkluderer, men er ikke begrenset til, brev, e-post, SMS og chat. Dersom noe ikke er journalført, så ber jeg om at dette ordnes.

Av dokumenter ønskes avviksrapport/gjennomgang av sikkerhetshullet, avviksmelding til Datatilsynet, personvernerklæring, med mer.

Norconsult ble varslet 15. april 2018. Noen leverandører ble varslet 20. april 2018. Dere ble varslet direkte 4. september 2018 av meg samt via media.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Plassen, Brit, Movar IKS

6 Attachments

Til Hallvard Nygård,

 

Viser til din søknad om innsyn i dokumenter og korrespondanse mellom
MOVAR, Norconsult informasjonssystemer, Datatilsynet, berørte parter rundt
sikkerhetshull og lekkasje av persondata i systemet ISY ProAktiv.

 

Sender deg orienteringssaken som ble behandlet i MOVARs styremøte 31.
august; Orienteringssak 25/2018 – Orientering om informasjonssikkerhet
knyttet til fagsystemet YSI PA fra Norconsult Informasjonssystemer AS

 

(Saken finner du også på vår hjemmeside -
[1]https://movar.no/styremotesaker.html )

 

·         Vedlagt sendes også referat med vedlegg fra møtet med Norconsult
Informasjonssystemer AS den 10. oktober.

 

 

 

Håper du har fått alt du ønsker.

 

Ta gjerne kontakt igjen hvis det er noe du lurer på.

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Brit G. Plassen [3]http://www.hirvi.no/signatur/movar/logo-...
Administrativ
koordinator
Telefon: (+47) 69 26 21
30
E-post:
[2][epostadresse]

 

MOVAR | Org: 959
272 204 |
Kjellerødveien 30
| 1580 Rygge
Telefon: (+47) 69
26 21 10 |
E-post:
[4][Movar IKS henvendelses-e-postadresse]
| [5]www.movar.no

 

 

References

Visible links
1. https://movar.no/styremotesaker.html
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.movar.no/
4. mailto:[Movar IKS henvendelses-e-postadresse]
5. http://www.movar.no/