Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Nomil

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Nordfjord Miljøverk IKS (Nomil), under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Nordfjord Miljøverk IKS (Nomil),

Søker innsyn i dokumenter og korrespondanse mellom dere, Norconsult Informasjonssystemer, Datatilsynet, berørte parter samt andre relevante parter rundt deres sikkerhetshull og lekkasje av persondata i systemet ISY ProAktiv levert av Norconsult Informasjonssystemer.

Korrespondanse inkluderer, men er ikke begrenset til, brev, e-post, SMS og chat. Dersom noe ikke er journalført, så ber jeg om at dette ordnes.

Av dokumenter ønskes avviksrapport/gjennomgang av sikkerhetshullet, avviksmelding til Datatilsynet, personvernerklæring, med mer.

Norconsult ble varslet 15. april 2018. Noen leverandører ble varslet 20. april 2018. Dere ble varslet direkte 4. september 2018 av meg samt via media.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Post, Nordfjord Miljøverk IKS (Nomil)

2 Attachments

Til Hallvard Nygård

 

 

VEDK. SIKKERHEITSHOL / ISY PROAKTIV

 

Viser til tidlegare korrespondanse, seinast din e-post motteken 16.
oktober 2018.

Som tidlegare informert om er vi brukar og må vi søke informasjon og
støtte hos leverandør.

 

Til di orientering har vi arkivert og loggført dokument/korrespondanse
tilhøyrande denne saka.

Dokument knytt til denne saka er arkivert og loggført, vår sakslogg finn
du vedlagt i eiga fil.

 

Spørsmål bes rettast underteikna.

God helg!

 

Med helsing

Inge Bent Arnestad

Administrerande direktør

 

Nordfjord Miljøverk IKS

Eidsmona - 6823 Sandane | +47 57 00 94 00| [1]www.nomil.no |
[2][Nordfjord Miljøverk IKS (Nomil) henvendelses-e-postadresse]

tel +47 959 72 144 | [3][epostadresse]

 

[4]cid:image001.jpg@01CF9B7F.F84643A0Ta miljøhensyn –vurder om du må
skrive ut e-posten!

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1394]>
Sendt: tirsdag 16. oktober 2018 20:17
Til: Post <[Nordfjord Miljøverk IKS (Nomil) henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull
hos Nomil

 

Kjære Nordfjord Miljøverk IKS (Nomil),

 

Søker innsyn i dokumenter og korrespondanse mellom dere, Norconsult
Informasjonssystemer, Datatilsynet, berørte parter samt andre relevante
parter rundt deres sikkerhetshull og lekkasje av persondata i systemet ISY
ProAktiv levert av Norconsult Informasjonssystemer.

 

Korrespondanse inkluderer, men er ikke begrenset til, brev, e-post, SMS og
chat. Dersom noe ikke er journalført, så ber jeg om at dette ordnes.

 

Av dokumenter ønskes avviksrapport/gjennomgang av sikkerhetshullet,
avviksmelding til Datatilsynet, personvernerklæring, med mer.

 

Norconsult ble varslet 15. april 2018. Noen leverandører ble varslet 20.
april 2018. Dere ble varslet direkte 4. september 2018 av meg samt via
media.

 

Med vennlig hilsen,

 

Hallvard Nygård

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[5][Innsyns-e-postadresse #1394]

 

Er  [6][Nordfjord Miljøverk IKS (Nomil) henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Nordfjord Miljøverk IKS (Nomil)? I så fall, vær så snill
å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[7]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[8]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.nomil.no/
2. mailto:[Nordfjord Miljøverk IKS (Nomil) henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[epostadresse]
5. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1394]
6. mailto:[Nordfjord Miljøverk IKS (Nomil) henvendelses-e-postadresse]
7. https://www.mimesbronn.no/change_request...
8. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære Post,

Takk for saksliste. Ønsker innsyn i samtlige.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Post, Nordfjord Miljøverk IKS (Nomil)

12 Attachments

Til Halvard Nygård

VEDK. SIKKERHEITSHOL / ISY PROAKTIV
Viser til tidlegare korrespondanse, seinast din e-post motteken 21. oktober 2018.
Dokument knytt til sakslogg følgjer vedlagt.

Spørsmål bes rettast underteikna.

Med helsing
Inge Bent Arnestad
Administrerande direktør
Nordfjord Miljøverk IKS
Eidsmona - 6823 Sandane | +47 57 00 94 00| www.nomil.no | [Nordfjord Miljøverk IKS (Nomil) henvendelses-e-postadresse]
tel +47 959 72 144 | [epostadresse]
 
Ta miljøhensyn –vurder om du må skrive ut e-posten!

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1394]>
Sendt: søndag 21. oktober 2018 00:08
Til: Post <[Nordfjord Miljøverk IKS (Nomil) henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Nomil

Kjære Post,

Takk for saksliste. Ønsker innsyn i samtlige.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Hei

Har dere hatt møte med leverandøren?
Har dere referat fra møtet?

Har dere fått aksjonsliste/teknisk dokumentasjon? Har dere fått liste over kunder som ble hentet ut?
Fra andre har jeg fått høre at de prøver å holde denne tilbake. Dere må opplyse om at dere har fått slik dokumentasjon og selv ta stilling til eventuelt å unndra dette fra offentligheten. Dette vil også måtte klagebehandles hos Fylkesmannen.

Er sikkerhetsgjennomgang gjennomført?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Post, Nordfjord Miljøverk IKS (Nomil)

5 Attachments

Til Halvard Nygård

VEDK. SIKKERHEITSHOL / ISY PROAKTIV
Viser til tidlegare korrespondanse, seinast din e-post motteken 21. november 2018.
Innleiande møte er gjennomført, Norconsult er no i gang med testing og vil i etterkant utarbeide rapport over status med evt forslag til utbetring.
Oppdatert sakslogg med dokument følgjer vedlagt.

Spørsmål bes rettast underteikna.

Med helsing
Inge Bent Arnestad
Administrerande direktør
Nordfjord Miljøverk IKS
Eidsmona - 6823 Sandane | +47 57 00 94 00| www.nomil.no | [Nordfjord Miljøverk IKS (Nomil) henvendelses-e-postadresse] tel +47 959 72 144 | [epostadresse]

Ta miljøhensyn –vurder om du må skrive ut e-posten!

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1394]>
Sendt: onsdag 21. november 2018 16:06
Til: Post <[Nordfjord Miljøverk IKS (Nomil) henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: SV: SV: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Nomil

Hei

Har dere hatt møte med leverandøren?
Har dere referat fra møtet?

Har dere fått aksjonsliste/teknisk dokumentasjon? Har dere fått liste over kunder som ble hentet ut?
Fra andre har jeg fått høre at de prøver å holde denne tilbake. Dere må opplyse om at dere har fått slik dokumentasjon og selv ta stilling til eventuelt å unndra dette fra offentligheten. Dette vil også måtte klagebehandles hos Fylkesmannen.

Er sikkerhetsgjennomgang gjennomført?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Kjære Post,

Takk for flere dokumenter.

Dere svarte bare på status ang. sikkerhetsgjennomgang.

Har dere hatt møte med leverandøren?
Hvis ja, har dere referat fra møtet?

Har dere fått aksjonsliste/teknisk dokumentasjon? Har dere fått liste over kunder som ble hentet ut?
Fra andre har jeg fått høre at de prøver å holde denne tilbake. Dere må opplyse om at dere har fått slik dokumentasjon og selv ta stilling til eventuelt å unndra dette fra offentligheten. Dette vil også måtte klagebehandles hos Fylkesmannen.

Eksempel på slikt dokument fra Avfall Sør:
https://www.mimesbronn.no/request/1404/r...

Eksempel på liste med kunder hentet ut fra Avfall Sør (korrekt sladding av personopplysninger):
https://www.mimesbronn.no/request/1404/r...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Post, Nordfjord Miljøverk IKS (Nomil)

1 Attachment

Til Halvard Nygård

VEDK. SIKKERHEITSHOL / ISY PROAKTIV
Viser til tidlegare korrespondanse, seinast din e-post motteken 26. november 2018.
Det vart gjennomført sikkerhetsgjennomgang 21.11.2019 med Norconsult, vår dataleverandør og Nordfjord Miljøverk IKS.
Vi avventar rapport/referat frå Norconsult, og har førebels ikkje svar på aksjonsliste/teknisk dokumentasjon evt. kundelister.

Dokument til dei siste registreringane i vedlagt logg - sjå e-post nedanfor.
Spørsmål bes rettast underteikna.

Med helsing
Inge Bent Arnestad
Administrerande direktør
Nordfjord Miljøverk IKS
Eidsmona - 6823 Sandane | +47 57 00 94 00| www.nomil.no | [Nordfjord Miljøverk IKS (Nomil) henvendelses-e-postadresse] tel +47 959 72 144 | [epostadresse]

Ta miljøhensyn –vurder om du må skrive ut e-posten!

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1394]>
Sendt: mandag 26. november 2018 22:56
Til: Post <[Nordfjord Miljøverk IKS (Nomil) henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: SV: SV: SV: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Nomil

Kjære Post,

Takk for flere dokumenter.

Dere svarte bare på status ang. sikkerhetsgjennomgang.

Har dere hatt møte med leverandøren?
Hvis ja, har dere referat fra møtet?

Har dere fått aksjonsliste/teknisk dokumentasjon? Har dere fått liste over kunder som ble hentet ut?
Fra andre har jeg fått høre at de prøver å holde denne tilbake. Dere må opplyse om at dere har fått slik dokumentasjon og selv ta stilling til eventuelt å unndra dette fra offentligheten. Dette vil også måtte klagebehandles hos Fylkesmannen.

Eksempel på slikt dokument fra Avfall Sør:
https://www.mimesbronn.no/request/1404/r...

Eksempel på liste med kunder hentet ut fra Avfall Sør (korrekt sladding av personopplysninger):
https://www.mimesbronn.no/request/1404/r...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Kjære Post,

"Det vart gjennomført sikkerhetsgjennomgang 21.11.2019 med Norconsult, vår dataleverandør og Nordfjord Miljøverk IKS.
Vi avventar rapport/referat frå Norconsult, og har førebels ikkje svar på aksjonsliste/teknisk dokumentasjon evt. kundelister."

Har dere noe av dette nå?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Post, Nordfjord Miljøverk IKS (Nomil)

Til Halvard Nygård

VEDK. SIKKERHEITSHOL / ISY PROAKTIV
Viser til tidlegare korrespondanse, seinast din e-post motteken 30. november 2018.
Vi avventar rapport/referat frå Norconsult, og har førebels ikkje svar på aksjonsliste/teknisk dokumentasjon evt. kundelister.

Spørsmål bes rettast underteikna.

Med helsing
Inge Bent Arnestad
Administrerande direktør
Nordfjord Miljøverk IKS
Eidsmona - 6823 Sandane | +47 57 00 94 00| www.nomil.no | [Nordfjord Miljøverk IKS (Nomil) henvendelses-e-postadresse] tel +47 959 72 144 | [epostadresse]

Ta miljøhensyn –vurder om du må skrive ut e-posten!

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1394]>
Sendt: fredag 30. november 2018 16:13
Til: Post <[Nordfjord Miljøverk IKS (Nomil) henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: SV: SV: SV: SV: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos No

Kjære Post,

"Det vart gjennomført sikkerhetsgjennomgang 21.11.2019 med Norconsult, vår dataleverandør og Nordfjord Miljøverk IKS.
Vi avventar rapport/referat frå Norconsult, og har førebels ikkje svar på aksjonsliste/teknisk dokumentasjon evt. kundelister."

Har dere noe av dette nå?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon