Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Remiks

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Remiks Miljøpark AS,

Søker innsyn i dokumenter og korrespondanse mellom dere, Norconsult Informasjonssystemer, Datatilsynet, berørte parter samt andre relevante parter rundt deres sikkerhetshull og lekkasje av persondata i systemet ISY ProAktiv levert av Norconsult Informasjonssystemer.

Korrespondanse inkluderer, men er ikke begrenset til, brev, e-post, SMS og chat. Dersom noe ikke er journalført, så ber jeg om at dette ordnes.

Av dokumenter ønskes avviksrapport/gjennomgang av sikkerhetshullet, avviksmelding til Datatilsynet, personvernerklæring, med mer.

Norconsult ble varslet 15. april 2018. Noen leverandører ble varslet 20. april 2018. Dere ble varslet direkte 4. september 2018 av meg samt via media.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Remiks Miljøpark AS,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Remiks Miljøpark AS sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Remiks».

Det mangler svar på min henvendelse og det har gått mer enn 5 dager.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. I henhold til praksis og forarbeider betyr dette krav om behandling samme dag og senest innen 1-3 virkedager. Manglende svar er å tolke som et avslag på henvendelsen. Jeg ønsker å klage på dette.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Øivind Østbø, Remiks Miljøpark AS

8 Attachments

Hei Hallvard

Jeg beklager at ditt innsynskrav ikke er besvart tidligere, og Remiks Miljøpark AS gir deg med dette medhold i klage på manglende innsyn.

Vi har tidligere oversendt kommunikasjonen med Norconsult til deg i e-post den 5. september i år. Videre har vi bare registrert en ytterligere e-post i forbindelse med saken, den er vedlagt her og heter "Vedrørende sikkerhetshull i en tjeneste hos Norconsult Informasjonssystemer". For ordens skyld legger jeg også ved de tidligere oversendte dokumenter.

Ta gjerne kontakt om du har ytterligere spørsmål.

Med vennlig hilsen/Best regards
Øivind Ballovarre Østbø
Administrasjonssjef / Head of administration
Telefon/Phone: (+47) 481 25 203
E-post/E-mail: [epostadresse]

This message contains information which may be confidential and privileged. Unless you are the intended recipient
(or authorized to receive this message for the intended recipient), you may not use, copy, disseminate or disclose
to anyone the message or any information contained in the message. If you have received the message in error,
please advise the sender by reply e-mail, and delete the message. Thank you very much

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Postmail Remiks
Sendt: 24. oktober 2018 08:03
Til: Øivind Østbø <[epostadresse]>
Emne: VS: Klage over innsyn etter Offentleglova - Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Remiks

Hei Øivind,

Er du rette person, eller kan du vibreringen denne mailen til den som har ansvar.

Med vennlig hilsen/Best regards
Øyvind Henriksen
Rådgiver kundeservice / Adviser Customer service

Telefon/Phone: (+47) 48065227
E-post/E-mail: [epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1393]>
Sendt: tirsdag 23. oktober 2018 17:07
Til: Postmail Remiks <[Remiks Miljøpark AS henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Remiks

Kjære Remiks Miljøpark AS,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Remiks Miljøpark AS sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Remiks».

Det mangler svar på min henvendelse og det har gått mer enn 5 dager.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. I henhold til praksis og forarbeider betyr dette krav om behandling samme dag og senest innen 1-3 virkedager. Manglende svar er å tolke som et avslag på henvendelsen. Jeg ønsker å klage på dette.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1393]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Øivind Østbø,

Takk for oversendelse.
Sender spør på ny via innsynstjenesten Mimes Brønn. Alle svar ligger her offentlige.
Hvis ikke alle dokumenter allerede er oversendt til denne epostadressen (Mimes Brønn-adressen), så ber jeg om at de sendes på ny.

Har dere hatt møte med leverandøren?
Har dere referat fra slikt møte?

Har dere mottatt teknisk dokumentasjon/aksjonsliste/hendelsesgjennomgang med timeline?
Har dere mottatt liste over data (kunder) som ble hentet ved testing av tjenesten? Noen berørte kommuner/IKSer har fått dette. Beviser at både kommune og leverandøren har gått grundig inn i saken samt sjekket loggene.

Er sikkerhetsgjennomgang gjennomført?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Britt Mathisen Limo, Remiks Miljøpark AS

8 Attachments

Hei Hallvard

 

Øivind Østbø er på ferie og du får derfor en orientering om status i saken
fra meg i Østbøs fravær. Ev videre kommunikasjon bes på ordinært vis tatt
med Østbø.

 

Siste aktivitet i saken er at Remiks har fått tildelt tidspunkt og
konsulenter for sikkerhetsgjennomgang av ISY ProAktiv. Gjennomgangen vil
finne sted 10.12.18 og konsulenter er Kjell Ivar Lønne (ISY ProAktiv) og
Gazmend Bajrami (sikkerhet).

Gjennomgangen vil være tredelt:

 1. Møte sammen med kontaktperson(er) på IT og evt. hovedkontakt for ISY
ProAktiv for å kartlegge installasjonen
 2. Sikkerhetsvurdering og -testing
 3. Dokumentasjon av installasjonen, utført testing og evt. anbefalinger
om tiltak

 

Ut over dette har det vært en orientering om saken i styremøte i Remiks
Miljøpark AS 24. oktober. Direktørs orientering er i utgangspunktet et
organinternt dokument jfr Offentlighetslovens §14, men vi har vurdert det
som hensiktsmessig at du jfr § 11 får merinnsyn i den delen av
orienteringen som omhandler sikkerhetsbruddet. Jeg gjør oppmerksom på at
det kun er denne saken som er vurdert og ikke øvrige orienteringssaker,
disse er derfor sladdet i vedlegg.

 

 

Med vennlig hilsen / Best regards
Britt Mathisen Limo
Administrerende direktør / CEO
[1]RM-logo-sign

Telefon/Phone: (+47) 414 28 355
E-post/E-mail: [2][epostadresse]
[3]cid:image002.png@01D44E95.272D97A0 [4]cid:image003.png@01D44E95.272D97A0 [5]cid:image004.png@01D44E95.272D97A0 [6]cid:image005.png@01D44E95.272D97A0 [7]cid:image006.png@01D44E95.272D97A0 [8]cid:image007.png@01D44E95.272D97A0 

 

This message contains information which may be confidential and
privileged. Unless you are the intended recipient
(or authorized to receive this message for the intended recipient), you
may not use, copy, disseminate or disclose
to anyone the message or any information contained in the message. If you
have received the message in error,
please advise the sender by reply e-mail, and delete the message. Thank
you very much

 

Fra: Øivind Østbø <[epostadresse]>
Sendt: onsdag 21. november 2018 16:39
Til: Daniel Stegli <[epostadresse]>; Britt Mathisen Limo
<[epostadresse]>
Emne: Fwd: Klage over innsyn etter Offentleglova - Innsyn i oppfølging av
sikkerhetshull hos Rem

 

Hei

 

Denne må besvares innen 3 dager. 

 

Med vennlig hilsen

 

Øivind Østbø

Remiks Miljøpark AS

Telefon 481 25 203

 

vis sitert seksjon

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1393]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
[11]https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[12][Innsyns-e-postadresse #1393]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
[13]https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
4. http://facebook.com/remiksas
6. https://www.youtube.com/user/remikskanalen
7. https://play.google.com/store/apps/detai...
8. https://itunes.apple.com/no/app/remiks/i...
9. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1393]
10. https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...
11. https://www.mimesbronn.no/help/officers
12. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1393]
13. https://www.mimesbronn.no/help/officers