Innsyn i offentlig journal

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Sporveien Oslo AS,

Ber med dette om en oppdater utskrift av journalen til Sporveien Oslo AS

Med vennlig hilsen,

Marthe Nilsen

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

1 Attachment

Hei.

 

Din henvendelse er mottatt av Sporveien.

 

Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for
videre behandling.
Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
opplysninger på e-post, men sendes i ordinær postforsendelse.

 

 

Vennlig hilsen

 

Sporveien AS

e-post: [1][Sporveien henvendelses-e-postadresse]

 

[2]cid:image002.png@01CFAA6F.8C4EA5D0

References

Visible links
1. mailto:[Sporveien henvendelses-e-postadresse]

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

2 Attachments

Hei,

 

Vedlagt følger utskrift av offentlig journal for september 2018, med
henvisning til innsynsbegjæring datert 8. oktober 2018

 

 

Med vennlig hilsen

 

Sporveein AS