Innsyn i konkuranseutlysningen av Altinn-løsningen

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Hans-Petter Fjeld

Kjære Brønnøysundregistrene,

Jeg ønsker innsyn i alle dokumenter som omhandler sak 2014/01220.

Med vennlig hilsen,
Hans-Petter

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

I følge Offentlig elektronisk postjournal består saken av 155 dokumenter så langt. Listen er tilgjengelig fra
https://oep.no/search/result.html?caseNu... .

Merk at det ikke er sikkert listen er komplett, da Offentlig elektronisk postjournal lagrer saksnummer som strenger, ikke tall. Det betyr at hvis noen dokumenter kobles til 2014/1220 eller 2014/001220 så vil de ikke vises i oversikten lenket over.

Firmapost, Brønnøysundregistrene

2 Attachments

Hei,

 

Vi viser til din innsynsbegjæring i alle dokumenter på sak 2014/01220.
Saken gjelder en offentlig anskaffelse, av drift, forvaltning og
videreutvikling av Altinn-løsningen.

 

Vi gjør oppmerksom på at selv om denne saken omfatter 155 "dokumenter" i
vår offentlige elektroniske postjournal, så ligger det bak hvert
"dokumentnummer" svært ofte mange titalls dokumenter/filer. For eksempel
vil et komplett sett av tilbudsdokumenter fra en tilbyder ligge under et
slikt dokumentnummer, og vil således bestå av svært mange filer - og
hundrevis av sider.

 

I en offentlig anskaffelse vil nødvendigvis svært mange av dokumentene
inneholde opplysninger av konkurransemessig betydning for en bedrift
(forretningshemmeligheter) og slike er underlagt lovpålagt taushetsplikt,
jf. offentleglova (offl.) § 13, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 13 første
ledd nr. 2. Både etaten og den enkelte tjenestemann kan bli
erstatningsansvarlig og sågar straffeforfulgt for å ha gitt ut informasjon
som er underlagt taushetsplikt.

 

I tillegg vil det være innslag av opplysninger som det er nødvendig å
unnta offentlighet av hensyn til etatens forsvarlige økonomiforvaltning,
jf. offentleglova § 23 første ledd, samt noe sikkerhetsrelatert
informasjon som det er nødvendig å unnta offentlighet fordi
offentliggjøring vil lette gjennomføringen av straffbare handlinger, jf.
offentleglova § 24 tredje ledd.

 

Når det til sammen blir snakk om flere tusen A4-sider for alle dokumentene
og filene som ligger bak de 155 "dokumentnumrene", vil det bli urimelig
arbeidskrevende for oss å gå gjennom for å skille ut informasjonen som må
unntas offentlighet, jf. offl. § 12, bokstav b).

 

Når det er sagt ønsker Brønnøysundregistrene å være imøtekommende overfor
innsynsbegjæringer og utøve meroffentlighet der vi kan. Essensen i saken
med dette saksnummeret er en offentlig anbudskonkurranse med versjoner av
Brønnøysundregistrenes konkurransegrunnlag og versjoner av leverandørenes
tilbud. Vi kan for eksempel oversende siste, oppdaterte versjon av
Brønnøysundregistrenes konkurransegrunnlag (endelig Konkurransegrunnlag)
på de forskjellige avtaleområdene, og leverandørenes sladdede
tilbudsdokumenter (pga. forretningshemmeligheter) - dersom dette er av
interesse. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette er en betydelig
mengde data og dokumenter/filer.

 

Vi vedlegger endelig Konkurransegrunnlag som et eksempel, dvs dok 103
Endelig konkurransegrunnlag  TIL: Alle kvalifiserte tilbydere 

 

 

Med vennlig hilsen

 

[1]brreg

Virksomhetstøtte - Arkiv

 

[2]www.brreg.no

 

 

References

Visible links
2. http://www.brreg.no/

Hans-Petter Fjeld

Hei Brreg!

Takk for deres svar på min innsynsbegjæring. Takk for deres redegjørelse for innholdet i en offentlig anskaffelse.

Det blir opplyst at saken kan være av såpass omfattende størrelse at det vil bli urimelig arbeidskrevende for myndigheten å gjennomgå alt før offentlighet.

Kunne myndigheten produsert meg en oversikt over disse 155 dokumentnumrene? Så kan jeg vurdere hvilke som eventuelt er mer intressante enn andre og komme tilbake med etterspørsel etter disse.

I tillegg til dette takker jeg også ja til tilbudet om siste, oppdaterte versjon av Brønnøysundregistrenes konkurransegrunnlag (endelig Konkurransegrunnlag) på de forskjellige avtaleområdene, og leverandørenes sladdede tilbudsdokumenter.

Med vennlig hilsen,
Hans-Petter Fjeld

Firmapost, Brønnøysundregistrene

1 Attachment

Hei

 

Her følger svar på mottatte oppfølgingsspørsmål fra deg av 15. juli 2015,
kl. 02:01, etter vårt svar av 9.juli 2015.

 

SPØRSMÅL: Kunne myndigheten produsert meg en oversikt over disse 155
dokumentnumrene? Så kan jeg vurdere hvilke som eventuelt er mer
interessante enn andre og komme tilbake med etterspørsel etter disse.

SVAR: Oversikten er offentlig tilgjengelig på nettstedet Offentlig
elektronisk postjournal,
https://oep.no/search/result.html?caseNu...

 

SPØRSMÅL: I tillegg til dette takker jeg også ja til tilbudet om siste,
oppdaterte versjon av Brønnøysundregistrenes konkurransegrunnlag (endelig
Konkurransegrunnlag) på de forskjellige avtaleområdene

SVAR: Dette ER levert i vårt svar av 9.juli 2015. Her er det gitt: "Vi
vedlegger endelig Konkurransegrunnlag som et eksempel, dvs dok 103 Endelig
konkurransegrunnlag  TIL: Alle kvalifiserte tilbydere". Vedlegget er
navnet "Endelig Konkurransegrunnlag.rar" og er på 24,9 Mb.

 

SPØRSMÅL: I tillegg til dette takker jeg også ja til tilbudet om
leverandørenes sladdede tilbudsdokumenter.

SVAR: Disse blir oversendt i løpet av mandag 20. juli 2015.

 

Med hilsen

 

[1]cid:image002.png@01CED712.BE5110D0

Virksomhetsstøtte - Arkivtjenesten

 

[2]www.brreg.no

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hans-Petter Fjeld [mailto:[Innsyns-e-postadresse #3]]
Sendt: 15. juli 2015 02:01
Til: Firmapost
Emne: 201502999 Re: 201502999 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova -
Innsyn i konkuranseutlysningen av Altinn-løsningen

 

Hei Brreg!

 

Takk for deres svar på min innsynsbegjæring. Takk for deres redegjørelse
for innholdet i en offentlig anskaffelse.

 

Det blir opplyst at saken kan være av såpass omfattende størrelse at det
vil bli urimelig arbeidskrevende for myndigheten å gjennomgå alt før
offentlighet.

 

Kunne myndigheten produsert meg en oversikt over disse 155
dokumentnumrene? Så kan jeg vurdere hvilke som eventuelt er mer
intressante enn andre og komme tilbake med etterspørsel etter disse.

 

I tillegg til dette takker jeg også ja til tilbudet om siste, oppdaterte
versjon av Brønnøysundregistrenes konkurransegrunnlag (endelig
Konkurransegrunnlag) på de forskjellige avtaleområdene, og leverandørenes
sladdede tilbudsdokumenter.

 

Med vennlig hilsen,

Hans-Petter Fjeld

 

vis sitert seksjon

Furunes, Einar, Brønnøysundregistrene

Hei.

 

Viser til oppfølging fra deg av 15. juli og vårt svar av 16.juli hvor det
blant annet er gitt:

 

SPØRSMÅL fra deg: I tillegg til dette takker jeg også ja til tilbudet om
leverandørenes sladdede tilbudsdokumenter.

SVAR fra oss: Disse blir oversendt i løpet av mandag 20. juli 2015.

 

Med henvisning til oversikten som er offentlig tilgjengelig på nettstedet
Offentlig elektronisk postjournal,
[1]https://oep.no/search/result.html?caseNu...
framkommer følgende oversendelser i denne sammenheng.

Pga. størrelsen på dokumentene er oversendelsen delt opp i flere
delleveranser

 

Dokument 116

Dokument 118

Dokument 119

Dokument 120

Dokument 121

Dokument 122

Dokument 123

Dokument 124

Dokument 125

Dokument 126

Dokument 127

Dokument 159

 

Hilsen

Brønnøysundregistrene

[epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. https://oep.no/search/result.html?caseNu...

Furunes, Einar, Brønnøysundregistrene

1 Attachment

Vedlagt Dokument 116

 

Fra: Furunes, Einar
Sendt: 19. juli 2015 20:10
Til: '[Innsyns-e-postadresse #3]'
Kopi: Firmapost
Emne: 201502999 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i
konkuranseutlysningen av Altinn-løsningen

 

Hei.

 

Viser til oppfølging fra deg av 15. juli og vårt svar av 16.juli hvor det
blant annet er gitt:

 

SPØRSMÅL fra deg: I tillegg til dette takker jeg også ja til tilbudet om
leverandørenes sladdede tilbudsdokumenter.

SVAR fra oss: Disse blir oversendt i løpet av mandag 20. juli 2015.

 

Med henvisning til oversikten som er offentlig tilgjengelig på nettstedet
Offentlig elektronisk postjournal,
[1]https://oep.no/search/result.html?caseNu...
framkommer følgende oversendelser i denne sammenheng.

Pga. størrelsen på dokumentene er oversendelsen delt opp i flere
delleveranser

 

Dokument 116

Dokument 118

Dokument 119

Dokument 120

Dokument 121

Dokument 122

Dokument 123

Dokument 124

Dokument 125

Dokument 126

Dokument 127

Dokument 159

 

Hilsen

Brønnøysundregistrene

[2][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. https://oep.no/search/result.html?caseNu...
2. mailto:[epostadresse]

Furunes, Einar, Brønnøysundregistrene

1 Attachment

Vedlagt dokumnet 118-1

 

Fra: Furunes, Einar
Sendt: 19. juli 2015 20:10
Til: '[Innsyns-e-postadresse #3]'
Kopi: Firmapost
Emne: 201502999 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i
konkuranseutlysningen av Altinn-løsningen

 

Hei.

 

Viser til oppfølging fra deg av 15. juli og vårt svar av 16.juli hvor det
blant annet er gitt:

 

SPØRSMÅL fra deg: I tillegg til dette takker jeg også ja til tilbudet om
leverandørenes sladdede tilbudsdokumenter.

SVAR fra oss: Disse blir oversendt i løpet av mandag 20. juli 2015.

 

Med henvisning til oversikten som er offentlig tilgjengelig på nettstedet
Offentlig elektronisk postjournal,
[1]https://oep.no/search/result.html?caseNu...
framkommer følgende oversendelser i denne sammenheng.

Pga. størrelsen på dokumentene er oversendelsen delt opp i flere
delleveranser

 

Dokument 116

Dokument 118

Dokument 119

Dokument 120

Dokument 121

Dokument 122

Dokument 123

Dokument 124

Dokument 125

Dokument 126

Dokument 127

Dokument 159

 

Hilsen

Brønnøysundregistrene

[2][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. https://oep.no/search/result.html?caseNu...
2. mailto:[epostadresse]

Furunes, Einar, Brønnøysundregistrene

1 Attachment

Vedlagt dokument 118-2

 

Fra: Furunes, Einar
Sendt: 19. juli 2015 20:10
Til: '[Innsyns-e-postadresse #3]'
Kopi: Firmapost
Emne: 201502999 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i
konkuranseutlysningen av Altinn-løsningen

 

Hei.

 

Viser til oppfølging fra deg av 15. juli og vårt svar av 16.juli hvor det
blant annet er gitt:

 

SPØRSMÅL fra deg: I tillegg til dette takker jeg også ja til tilbudet om
leverandørenes sladdede tilbudsdokumenter.

SVAR fra oss: Disse blir oversendt i løpet av mandag 20. juli 2015.

 

Med henvisning til oversikten som er offentlig tilgjengelig på nettstedet
Offentlig elektronisk postjournal,
[1]https://oep.no/search/result.html?caseNu...
framkommer følgende oversendelser i denne sammenheng.

Pga. størrelsen på dokumentene er oversendelsen delt opp i flere
delleveranser

 

Dokument 116

Dokument 118

Dokument 119

Dokument 120

Dokument 121

Dokument 122

Dokument 123

Dokument 124

Dokument 125

Dokument 126

Dokument 127

Dokument 159

 

Hilsen

Brønnøysundregistrene

[2][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. https://oep.no/search/result.html?caseNu...
2. mailto:[epostadresse]

Furunes, Einar, Brønnøysundregistrene

1 Attachment

Vedlagt Dokumnt-118-3

 

Fra: Furunes, Einar
Sendt: 19. juli 2015 20:10
Til: '[Innsyns-e-postadresse #3]'
Kopi: Firmapost
Emne: 201502999 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i
konkuranseutlysningen av Altinn-løsningen

 

Hei.

 

Viser til oppfølging fra deg av 15. juli og vårt svar av 16.juli hvor det
blant annet er gitt:

 

SPØRSMÅL fra deg: I tillegg til dette takker jeg også ja til tilbudet om
leverandørenes sladdede tilbudsdokumenter.

SVAR fra oss: Disse blir oversendt i løpet av mandag 20. juli 2015.

 

Med henvisning til oversikten som er offentlig tilgjengelig på nettstedet
Offentlig elektronisk postjournal,
[1]https://oep.no/search/result.html?caseNu...
framkommer følgende oversendelser i denne sammenheng.

Pga. størrelsen på dokumentene er oversendelsen delt opp i flere
delleveranser

 

Dokument 116

Dokument 118

Dokument 119

Dokument 120

Dokument 121

Dokument 122

Dokument 123

Dokument 124

Dokument 125

Dokument 126

Dokument 127

Dokument 159

 

Hilsen

Brønnøysundregistrene

[2][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. https://oep.no/search/result.html?caseNu...
2. mailto:[epostadresse]

Furunes, Einar, Brønnøysundregistrene

1 Attachment

Vedlagt Dokument 118-4

 

Fra: Furunes, Einar
Sendt: 19. juli 2015 20:10
Til: '[Innsyns-e-postadresse #3]'
Kopi: Firmapost
Emne: 201502999 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i
konkuranseutlysningen av Altinn-løsningen

 

Hei.

 

Viser til oppfølging fra deg av 15. juli og vårt svar av 16.juli hvor det
blant annet er gitt:

 

SPØRSMÅL fra deg: I tillegg til dette takker jeg også ja til tilbudet om
leverandørenes sladdede tilbudsdokumenter.

SVAR fra oss: Disse blir oversendt i løpet av mandag 20. juli 2015.

 

Med henvisning til oversikten som er offentlig tilgjengelig på nettstedet
Offentlig elektronisk postjournal,
[1]https://oep.no/search/result.html?caseNu...
framkommer følgende oversendelser i denne sammenheng.

Pga. størrelsen på dokumentene er oversendelsen delt opp i flere
delleveranser

 

Dokument 116

Dokument 118

Dokument 119

Dokument 120

Dokument 121

Dokument 122

Dokument 123

Dokument 124

Dokument 125

Dokument 126

Dokument 127

Dokument 159

 

Hilsen

Brønnøysundregistrene

[2][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. https://oep.no/search/result.html?caseNu...
2. mailto:[epostadresse]

Furunes, Einar, Brønnøysundregistrene

1 Attachment

Vedlagt Dokument 118-5

 

 

Fra: Furunes, Einar
Sendt: 19. juli 2015 20:10
Til: '[Innsyns-e-postadresse #3]'
Kopi: Firmapost
Emne: 201502999 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i
konkuranseutlysningen av Altinn-løsningen

 

Hei.

 

Viser til oppfølging fra deg av 15. juli og vårt svar av 16.juli hvor det
blant annet er gitt:

 

SPØRSMÅL fra deg: I tillegg til dette takker jeg også ja til tilbudet om
leverandørenes sladdede tilbudsdokumenter.

SVAR fra oss: Disse blir oversendt i løpet av mandag 20. juli 2015.

 

Med henvisning til oversikten som er offentlig tilgjengelig på nettstedet
Offentlig elektronisk postjournal,
[1]https://oep.no/search/result.html?caseNu...
framkommer følgende oversendelser i denne sammenheng.

Pga. størrelsen på dokumentene er oversendelsen delt opp i flere
delleveranser

 

Dokument 116

Dokument 118

Dokument 119

Dokument 120

Dokument 121

Dokument 122

Dokument 123

Dokument 124

Dokument 125

Dokument 126

Dokument 127

Dokument 159

 

Hilsen

Brønnøysundregistrene

[2][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. https://oep.no/search/result.html?caseNu...
2. mailto:[epostadresse]

Furunes, Einar, Brønnøysundregistrene

2 Attachments

Vedlagt Dokument 119 og 120

 

 

Fra: Furunes, Einar
Sendt: 19. juli 2015 20:10
Til: '[Innsyns-e-postadresse #3]'
Kopi: Firmapost
Emne: 201502999 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i
konkuranseutlysningen av Altinn-løsningen

 

Hei.

 

Viser til oppfølging fra deg av 15. juli og vårt svar av 16.juli hvor det
blant annet er gitt:

 

SPØRSMÅL fra deg: I tillegg til dette takker jeg også ja til tilbudet om
leverandørenes sladdede tilbudsdokumenter.

SVAR fra oss: Disse blir oversendt i løpet av mandag 20. juli 2015.

 

Med henvisning til oversikten som er offentlig tilgjengelig på nettstedet
Offentlig elektronisk postjournal,
[1]https://oep.no/search/result.html?caseNu...
framkommer følgende oversendelser i denne sammenheng.

Pga. størrelsen på dokumentene er oversendelsen delt opp i flere
delleveranser

 

Dokument 116

Dokument 118

Dokument 119

Dokument 120

Dokument 121

Dokument 122

Dokument 123

Dokument 124

Dokument 125

Dokument 126

Dokument 127

Dokument 159

 

Hilsen

Brønnøysundregistrene

[2][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. https://oep.no/search/result.html?caseNu...
2. mailto:[epostadresse]

Furunes, Einar, Brønnøysundregistrene

1 Attachment

Vedlagt Dokument 121-1

 

 

Fra: Furunes, Einar
Sendt: 19. juli 2015 20:10
Til: '[Innsyns-e-postadresse #3]'
Kopi: Firmapost
Emne: 201502999 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i
konkuranseutlysningen av Altinn-løsningen

 

Hei.

 

Viser til oppfølging fra deg av 15. juli og vårt svar av 16.juli hvor det
blant annet er gitt:

 

SPØRSMÅL fra deg: I tillegg til dette takker jeg også ja til tilbudet om
leverandørenes sladdede tilbudsdokumenter.

SVAR fra oss: Disse blir oversendt i løpet av mandag 20. juli 2015.

 

Med henvisning til oversikten som er offentlig tilgjengelig på nettstedet
Offentlig elektronisk postjournal,
[1]https://oep.no/search/result.html?caseNu...
framkommer følgende oversendelser i denne sammenheng.

Pga. størrelsen på dokumentene er oversendelsen delt opp i flere
delleveranser

 

Dokument 116

Dokument 118

Dokument 119

Dokument 120

Dokument 121

Dokument 122

Dokument 123

Dokument 124

Dokument 125

Dokument 126

Dokument 127

Dokument 159

 

Hilsen

Brønnøysundregistrene

[2][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. https://oep.no/search/result.html?caseNu...
2. mailto:[epostadresse]

Furunes, Einar, Brønnøysundregistrene

1 Attachment

Vedlagt Dokument 121-2

 

 

Fra: Furunes, Einar
Sendt: 19. juli 2015 20:10
Til: '[Innsyns-e-postadresse #3]'
Kopi: Firmapost
Emne: 201502999 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i
konkuranseutlysningen av Altinn-løsningen

 

Hei.

 

Viser til oppfølging fra deg av 15. juli og vårt svar av 16.juli hvor det
blant annet er gitt:

 

SPØRSMÅL fra deg: I tillegg til dette takker jeg også ja til tilbudet om
leverandørenes sladdede tilbudsdokumenter.

SVAR fra oss: Disse blir oversendt i løpet av mandag 20. juli 2015.

 

Med henvisning til oversikten som er offentlig tilgjengelig på nettstedet
Offentlig elektronisk postjournal,
[1]https://oep.no/search/result.html?caseNu...
framkommer følgende oversendelser i denne sammenheng.

Pga. størrelsen på dokumentene er oversendelsen delt opp i flere
delleveranser

 

Dokument 116

Dokument 118

Dokument 119

Dokument 120

Dokument 121

Dokument 122

Dokument 123

Dokument 124

Dokument 125

Dokument 126

Dokument 127

Dokument 159

 

Hilsen

Brønnøysundregistrene

[2][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. https://oep.no/search/result.html?caseNu...
2. mailto:[epostadresse]

Furunes, Einar, Brønnøysundregistrene

3 Attachments

Vedlagt Dokument 122-124

 

Fra: Furunes, Einar
Sendt: 19. juli 2015 20:10
Til: '[Innsyns-e-postadresse #3]'
Kopi: Firmapost
Emne: 201502999 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i
konkuranseutlysningen av Altinn-løsningen

 

Hei.

 

Viser til oppfølging fra deg av 15. juli og vårt svar av 16.juli hvor det
blant annet er gitt:

 

SPØRSMÅL fra deg: I tillegg til dette takker jeg også ja til tilbudet om
leverandørenes sladdede tilbudsdokumenter.

SVAR fra oss: Disse blir oversendt i løpet av mandag 20. juli 2015.

 

Med henvisning til oversikten som er offentlig tilgjengelig på nettstedet
Offentlig elektronisk postjournal,
[1]https://oep.no/search/result.html?caseNu...
framkommer følgende oversendelser i denne sammenheng.

Pga. størrelsen på dokumentene er oversendelsen delt opp i flere
delleveranser

 

Dokument 116

Dokument 118

Dokument 119

Dokument 120

Dokument 121

Dokument 122

Dokument 123

Dokument 124

Dokument 125

Dokument 126

Dokument 127

Dokument 159

 

Hilsen

Brønnøysundregistrene

[2][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. https://oep.no/search/result.html?caseNu...
2. mailto:[epostadresse]

Furunes, Einar, Brønnøysundregistrene

3 Attachments

Vedlagt Dokument 125-127

 

 

Fra: Furunes, Einar
Sendt: 19. juli 2015 20:10
Til: '[Innsyns-e-postadresse #3]'
Kopi: Firmapost
Emne: 201502999 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i
konkuranseutlysningen av Altinn-løsningen

 

Hei.

 

Viser til oppfølging fra deg av 15. juli og vårt svar av 16.juli hvor det
blant annet er gitt:

 

SPØRSMÅL fra deg: I tillegg til dette takker jeg også ja til tilbudet om
leverandørenes sladdede tilbudsdokumenter.

SVAR fra oss: Disse blir oversendt i løpet av mandag 20. juli 2015.

 

Med henvisning til oversikten som er offentlig tilgjengelig på nettstedet
Offentlig elektronisk postjournal,
[1]https://oep.no/search/result.html?caseNu...
framkommer følgende oversendelser i denne sammenheng.

Pga. størrelsen på dokumentene er oversendelsen delt opp i flere
delleveranser

 

Dokument 116

Dokument 118

Dokument 119

Dokument 120

Dokument 121

Dokument 122

Dokument 123

Dokument 124

Dokument 125

Dokument 126

Dokument 127

Dokument 159

 

Hilsen

Brønnøysundregistrene

[2][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. https://oep.no/search/result.html?caseNu...
2. mailto:[epostadresse]

Furunes, Einar, Brønnøysundregistrene

1 Attachment

Vedlagt Dokument 159

 

 

Fra: Furunes, Einar
Sendt: 19. juli 2015 20:10
Til: '[Innsyns-e-postadresse #3]'
Kopi: Firmapost
Emne: 201502999 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i
konkuranseutlysningen av Altinn-løsningen

 

Hei.

 

Viser til oppfølging fra deg av 15. juli og vårt svar av 16.juli hvor det
blant annet er gitt:

 

SPØRSMÅL fra deg: I tillegg til dette takker jeg også ja til tilbudet om
leverandørenes sladdede tilbudsdokumenter.

SVAR fra oss: Disse blir oversendt i løpet av mandag 20. juli 2015.

 

Med henvisning til oversikten som er offentlig tilgjengelig på nettstedet
Offentlig elektronisk postjournal,
[1]https://oep.no/search/result.html?caseNu...
framkommer følgende oversendelser i denne sammenheng.

Pga. størrelsen på dokumentene er oversendelsen delt opp i flere
delleveranser

 

Dokument 116

Dokument 118

Dokument 119

Dokument 120

Dokument 121

Dokument 122

Dokument 123

Dokument 124

Dokument 125

Dokument 126

Dokument 127

Dokument 159

 

Hilsen

Brønnøysundregistrene

[2][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. https://oep.no/search/result.html?caseNu...
2. mailto:[epostadresse]

Furunes, Einar, Brønnøysundregistrene

1 Attachment

Vedlagt Dokument 116

 

Fra: Furunes, Einar
Sendt: 19. juli 2015 20:10
Til: '[Innsyns-e-postadresse #3]'
Kopi: Firmapost
Emne: 201502999 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i
konkuranseutlysningen av Altinn-løsningen

 

Hei.

 

Viser til oppfølging fra deg av 15. juli og vårt svar av 16.juli hvor det
blant annet er gitt:

 

SPØRSMÅL fra deg: I tillegg til dette takker jeg også ja til tilbudet om
leverandørenes sladdede tilbudsdokumenter.

SVAR fra oss: Disse blir oversendt i løpet av mandag 20. juli 2015.

 

Med henvisning til oversikten som er offentlig tilgjengelig på nettstedet
Offentlig elektronisk postjournal,
[1]https://oep.no/search/result.html?caseNu...
framkommer følgende oversendelser i denne sammenheng.

Pga. størrelsen på dokumentene er oversendelsen delt opp i flere
delleveranser

 

Dokument 116

Dokument 118

Dokument 119

Dokument 120

Dokument 121

Dokument 122

Dokument 123

Dokument 124

Dokument 125

Dokument 126

Dokument 127

Dokument 159

 

Hilsen

Brønnøysundregistrene

[2][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. https://oep.no/search/result.html?caseNu...
2. mailto:[epostadresse]

Furunes, Einar, Brønnøysundregistrene

1 Attachment

Vedlagt dokumnet 118-1

 

Fra: Furunes, Einar
Sendt: 19. juli 2015 20:10
Til: '[Innsyns-e-postadresse #3]'
Kopi: Firmapost
Emne: 201502999 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i
konkuranseutlysningen av Altinn-løsningen

 

Hei.

 

Viser til oppfølging fra deg av 15. juli og vårt svar av 16.juli hvor det
blant annet er gitt:

 

SPØRSMÅL fra deg: I tillegg til dette takker jeg også ja til tilbudet om
leverandørenes sladdede tilbudsdokumenter.

SVAR fra oss: Disse blir oversendt i løpet av mandag 20. juli 2015.

 

Med henvisning til oversikten som er offentlig tilgjengelig på nettstedet
Offentlig elektronisk postjournal,
[1]https://oep.no/search/result.html?caseNu...
framkommer følgende oversendelser i denne sammenheng.

Pga. størrelsen på dokumentene er oversendelsen delt opp i flere
delleveranser

 

Dokument 116

Dokument 118

Dokument 119

Dokument 120

Dokument 121

Dokument 122

Dokument 123

Dokument 124

Dokument 125

Dokument 126

Dokument 127

Dokument 159

 

Hilsen

Brønnøysundregistrene

[2][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. https://oep.no/search/result.html?caseNu...
2. mailto:[epostadresse]

Furunes, Einar, Brønnøysundregistrene

1 Attachment

Vedlagt dokument 118-2

 

Fra: Furunes, Einar
Sendt: 19. juli 2015 20:10
Til: '[Innsyns-e-postadresse #3]'
Kopi: Firmapost
Emne: 201502999 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i
konkuranseutlysningen av Altinn-løsningen

 

Hei.

 

Viser til oppfølging fra deg av 15. juli og vårt svar av 16.juli hvor det
blant annet er gitt:

 

SPØRSMÅL fra deg: I tillegg til dette takker jeg også ja til tilbudet om
leverandørenes sladdede tilbudsdokumenter.

SVAR fra oss: Disse blir oversendt i løpet av mandag 20. juli 2015.

 

Med henvisning til oversikten som er offentlig tilgjengelig på nettstedet
Offentlig elektronisk postjournal,
[1]https://oep.no/search/result.html?caseNu...
framkommer følgende oversendelser i denne sammenheng.

Pga. størrelsen på dokumentene er oversendelsen delt opp i flere
delleveranser

 

Dokument 116

Dokument 118

Dokument 119

Dokument 120

Dokument 121

Dokument 122

Dokument 123

Dokument 124

Dokument 125

Dokument 126

Dokument 127

Dokument 159

 

Hilsen

Brønnøysundregistrene

[2][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. https://oep.no/search/result.html?caseNu...
2. mailto:[epostadresse]

Furunes, Einar, Brønnøysundregistrene

1 Attachment

Vedlagt Dokument 118-4

 

Fra: Furunes, Einar
Sendt: 19. juli 2015 20:10
Til: '[Innsyns-e-postadresse #3]'
Kopi: Firmapost
Emne: 201502999 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i
konkuranseutlysningen av Altinn-løsningen

 

Hei.

 

Viser til oppfølging fra deg av 15. juli og vårt svar av 16.juli hvor det
blant annet er gitt:

 

SPØRSMÅL fra deg: I tillegg til dette takker jeg også ja til tilbudet om
leverandørenes sladdede tilbudsdokumenter.

SVAR fra oss: Disse blir oversendt i løpet av mandag 20. juli 2015.

 

Med henvisning til oversikten som er offentlig tilgjengelig på nettstedet
Offentlig elektronisk postjournal,
[1]https://oep.no/search/result.html?caseNu...
framkommer følgende oversendelser i denne sammenheng.

Pga. størrelsen på dokumentene er oversendelsen delt opp i flere
delleveranser

 

Dokument 116

Dokument 118

Dokument 119

Dokument 120

Dokument 121

Dokument 122

Dokument 123

Dokument 124

Dokument 125

Dokument 126

Dokument 127

Dokument 159

 

Hilsen

Brønnøysundregistrene

[2][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. https://oep.no/search/result.html?caseNu...
2. mailto:[epostadresse]

Furunes, Einar, Brønnøysundregistrene

1 Attachment

Vedlagt Dokumnt-118-3

 

Fra: Furunes, Einar
Sendt: 19. juli 2015 20:10
Til: '[Innsyns-e-postadresse #3]'
Kopi: Firmapost
Emne: 201502999 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i
konkuranseutlysningen av Altinn-løsningen

 

Hei.

 

Viser til oppfølging fra deg av 15. juli og vårt svar av 16.juli hvor det
blant annet er gitt:

 

SPØRSMÅL fra deg: I tillegg til dette takker jeg også ja til tilbudet om
leverandørenes sladdede tilbudsdokumenter.

SVAR fra oss: Disse blir oversendt i løpet av mandag 20. juli 2015.

 

Med henvisning til oversikten som er offentlig tilgjengelig på nettstedet
Offentlig elektronisk postjournal,
[1]https://oep.no/search/result.html?caseNu...
framkommer følgende oversendelser i denne sammenheng.

Pga. størrelsen på dokumentene er oversendelsen delt opp i flere
delleveranser

 

Dokument 116

Dokument 118

Dokument 119

Dokument 120

Dokument 121

Dokument 122

Dokument 123

Dokument 124

Dokument 125

Dokument 126

Dokument 127

Dokument 159

 

Hilsen

Brønnøysundregistrene

[2][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. https://oep.no/search/result.html?caseNu...
2. mailto:[epostadresse]

Furunes, Einar, Brønnøysundregistrene

1 Attachment

Vedlagt Dokument 118-5

 

 

Fra: Furunes, Einar
Sendt: 19. juli 2015 20:10
Til: '[Innsyns-e-postadresse #3]'
Kopi: Firmapost
Emne: 201502999 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i
konkuranseutlysningen av Altinn-løsningen

 

Hei.

 

Viser til oppfølging fra deg av 15. juli og vårt svar av 16.juli hvor det
blant annet er gitt:

 

SPØRSMÅL fra deg: I tillegg til dette takker jeg også ja til tilbudet om
leverandørenes sladdede tilbudsdokumenter.

SVAR fra oss: Disse blir oversendt i løpet av mandag 20. juli 2015.

 

Med henvisning til oversikten som er offentlig tilgjengelig på nettstedet
Offentlig elektronisk postjournal,
[1]https://oep.no/search/result.html?caseNu...
framkommer følgende oversendelser i denne sammenheng.

Pga. størrelsen på dokumentene er oversendelsen delt opp i flere
delleveranser

 

Dokument 116

Dokument 118

Dokument 119

Dokument 120

Dokument 121

Dokument 122

Dokument 123

Dokument 124

Dokument 125

Dokument 126

Dokument 127

Dokument 159

 

Hilsen

Brønnøysundregistrene

[2][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. https://oep.no/search/result.html?caseNu...
2. mailto:[epostadresse]

Furunes, Einar, Brønnøysundregistrene

2 Attachments

Vedlagt Dokument 119 og 120

 

 

Fra: Furunes, Einar
Sendt: 19. juli 2015 20:10
Til: '[Innsyns-e-postadresse #3]'
Kopi: Firmapost
Emne: 201502999 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i
konkuranseutlysningen av Altinn-løsningen

 

Hei.

 

Viser til oppfølging fra deg av 15. juli og vårt svar av 16.juli hvor det
blant annet er gitt:

 

SPØRSMÅL fra deg: I tillegg til dette takker jeg også ja til tilbudet om
leverandørenes sladdede tilbudsdokumenter.

SVAR fra oss: Disse blir oversendt i løpet av mandag 20. juli 2015.

 

Med henvisning til oversikten som er offentlig tilgjengelig på nettstedet
Offentlig elektronisk postjournal,
[1]https://oep.no/search/result.html?caseNu...
framkommer følgende oversendelser i denne sammenheng.

Pga. størrelsen på dokumentene er oversendelsen delt opp i flere
delleveranser

 

Dokument 116

Dokument 118

Dokument 119

Dokument 120

Dokument 121

Dokument 122

Dokument 123

Dokument 124

Dokument 125

Dokument 126

Dokument 127

Dokument 159

 

Hilsen

Brønnøysundregistrene

[2][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. https://oep.no/search/result.html?caseNu...
2. mailto:[epostadresse]

Furunes, Einar, Brønnøysundregistrene

1 Attachment

Vedlagt Dokument 121-1

 

 

Fra: Furunes, Einar
Sendt: 19. juli 2015 20:10
Til: '[Innsyns-e-postadresse #3]'
Kopi: Firmapost
Emne: 201502999 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i
konkuranseutlysningen av Altinn-løsningen

 

Hei.

 

Viser til oppfølging fra deg av 15. juli og vårt svar av 16.juli hvor det
blant annet er gitt:

 

SPØRSMÅL fra deg: I tillegg til dette takker jeg også ja til tilbudet om
leverandørenes sladdede tilbudsdokumenter.

SVAR fra oss: Disse blir oversendt i løpet av mandag 20. juli 2015.

 

Med henvisning til oversikten som er offentlig tilgjengelig på nettstedet
Offentlig elektronisk postjournal,
[1]https://oep.no/search/result.html?caseNu...
framkommer følgende oversendelser i denne sammenheng.

Pga. størrelsen på dokumentene er oversendelsen delt opp i flere
delleveranser

 

Dokument 116

Dokument 118

Dokument 119

Dokument 120

Dokument 121

Dokument 122

Dokument 123

Dokument 124

Dokument 125

Dokument 126

Dokument 127

Dokument 159

 

Hilsen

Brønnøysundregistrene

[2][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. https://oep.no/search/result.html?caseNu...
2. mailto:[epostadresse]

Furunes, Einar, Brønnøysundregistrene

1 Attachment

Vedlagt Dokument 121-2

 

 

Fra: Furunes, Einar
Sendt: 19. juli 2015 20:10
Til: '[Innsyns-e-postadresse #3]'
Kopi: Firmapost
Emne: 201502999 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i
konkuranseutlysningen av Altinn-løsningen

 

Hei.

 

Viser til oppfølging fra deg av 15. juli og vårt svar av 16.juli hvor det
blant annet er gitt:

 

SPØRSMÅL fra deg: I tillegg til dette takker jeg også ja til tilbudet om
leverandørenes sladdede tilbudsdokumenter.

SVAR fra oss: Disse blir oversendt i løpet av mandag 20. juli 2015.

 

Med henvisning til oversikten som er offentlig tilgjengelig på nettstedet
Offentlig elektronisk postjournal,
[1]https://oep.no/search/result.html?caseNu...
framkommer følgende oversendelser i denne sammenheng.

Pga. størrelsen på dokumentene er oversendelsen delt opp i flere
delleveranser

 

Dokument 116

Dokument 118

Dokument 119

Dokument 120

Dokument 121

Dokument 122

Dokument 123

Dokument 124

Dokument 125

Dokument 126

Dokument 127

Dokument 159

 

Hilsen

Brønnøysundregistrene

[2][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. https://oep.no/search/result.html?caseNu...
2. mailto:[epostadresse]

Furunes, Einar, Brønnøysundregistrene

3 Attachments

Vedlagt Dokument 125-127

 

 

Fra: Furunes, Einar
Sendt: 19. juli 2015 20:10
Til: '[Innsyns-e-postadresse #3]'
Kopi: Firmapost
Emne: 201502999 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i
konkuranseutlysningen av Altinn-løsningen

 

Hei.

 

Viser til oppfølging fra deg av 15. juli og vårt svar av 16.juli hvor det
blant annet er gitt:

 

SPØRSMÅL fra deg: I tillegg til dette takker jeg også ja til tilbudet om
leverandørenes sladdede tilbudsdokumenter.

SVAR fra oss: Disse blir oversendt i løpet av mandag 20. juli 2015.

 

Med henvisning til oversikten som er offentlig tilgjengelig på nettstedet
Offentlig elektronisk postjournal,
[1]https://oep.no/search/result.html?caseNu...
framkommer følgende oversendelser i denne sammenheng.

Pga. størrelsen på dokumentene er oversendelsen delt opp i flere
delleveranser

 

Dokument 116

Dokument 118

Dokument 119

Dokument 120

Dokument 121

Dokument 122

Dokument 123

Dokument 124

Dokument 125

Dokument 126

Dokument 127

Dokument 159

 

Hilsen

Brønnøysundregistrene

[2][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. https://oep.no/search/result.html?caseNu...
2. mailto:[epostadresse]

Furunes, Einar, Brønnøysundregistrene

1 Attachment

Vedlagt Dokument 159

 

 

Fra: Furunes, Einar
Sendt: 19. juli 2015 20:10
Til: '[Innsyns-e-postadresse #3]'
Kopi: Firmapost
Emne: 201502999 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i
konkuranseutlysningen av Altinn-løsningen

 

Hei.

 

Viser til oppfølging fra deg av 15. juli og vårt svar av 16.juli hvor det
blant annet er gitt:

 

SPØRSMÅL fra deg: I tillegg til dette takker jeg også ja til tilbudet om
leverandørenes sladdede tilbudsdokumenter.

SVAR fra oss: Disse blir oversendt i løpet av mandag 20. juli 2015.

 

Med henvisning til oversikten som er offentlig tilgjengelig på nettstedet
Offentlig elektronisk postjournal,
[1]https://oep.no/search/result.html?caseNu...
framkommer følgende oversendelser i denne sammenheng.

Pga. størrelsen på dokumentene er oversendelsen delt opp i flere
delleveranser

 

Dokument 116

Dokument 118

Dokument 119

Dokument 120

Dokument 121

Dokument 122

Dokument 123

Dokument 124

Dokument 125

Dokument 126

Dokument 127

Dokument 159

 

Hilsen

Brønnøysundregistrene

[2][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. https://oep.no/search/result.html?caseNu...
2. mailto:[epostadresse]

Furunes, Einar, Brønnøysundregistrene

3 Attachments

Vedlagt Dokument 122-124

 

Fra: Furunes, Einar
Sendt: 19. juli 2015 20:10
Til: '[Innsyns-e-postadresse #3]'
Kopi: Firmapost
Emne: 201502999 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i
konkuranseutlysningen av Altinn-løsningen

 

Hei.

 

Viser til oppfølging fra deg av 15. juli og vårt svar av 16.juli hvor det
blant annet er gitt:

 

SPØRSMÅL fra deg: I tillegg til dette takker jeg også ja til tilbudet om
leverandørenes sladdede tilbudsdokumenter.

SVAR fra oss: Disse blir oversendt i løpet av mandag 20. juli 2015.

 

Med henvisning til oversikten som er offentlig tilgjengelig på nettstedet
Offentlig elektronisk postjournal,
[1]https://oep.no/search/result.html?caseNu...
framkommer følgende oversendelser i denne sammenheng.

Pga. størrelsen på dokumentene er oversendelsen delt opp i flere
delleveranser

 

Dokument 116

Dokument 118

Dokument 119

Dokument 120

Dokument 121

Dokument 122

Dokument 123

Dokument 124

Dokument 125

Dokument 126

Dokument 127

Dokument 159

 

Hilsen

Brønnøysundregistrene

[2][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. https://oep.no/search/result.html?caseNu...
2. mailto:[epostadresse]

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Da svarene kom inn gikk en partisjon på Mimes brønn full, og importeringen av epostene i tjenesten feilet delvis.

Etter at det ble laget mer ledig plass er alle epostene som kom i går kveld levert på nytt.