Innsyn i innsynsbegjæring for databaser ol - ABC Nyheter

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

Kan dere sende kopi av dokumentene i sak 2013/982?

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Pressebestilling, Statistisk sentralbyrå - SSB

2 Attachments

Viser til innsynskrav av 29.09.2016 og oversender dokumenter i saksnr.2013/982, doknr.1 og 2

Hilsen
Arkivet i SSB
___________________________________________________

-----Opprinnelig melding-----
Fra: B. Waldron [mailto:[Innsyns-e-postadresse #199]]
Sendt: 29. september 2016 10:47
Til: Postmottak
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i innsynsbegjæring for databaser ol - ABC Nyheter

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

Kan dere sende kopi av dokumentene i sak 2013/982?

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------