Innsyn i innkjøp (Rammeavtale) på kommunens saksbehandlings løsning

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Molde kommune,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Alle dokumenter knyttet til innkjøp (Rammeavtale) på kommunens
saksbehandlings løsning.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav,
og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for
unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Solveig Averøy

Beinset, Martha, Molde kommune

2 Attachments

Hei,

Vi har mottatt deres forespørsel om innsyn i innkjøp av saksbehandling.
Vi vil behandle deres forespørsel så snart som mulig.

Det er for tiden en del  ferieavvikling og vi trenger derfor noe ekstra
tid for å håndtere denne saken.

 

mvh
[1]cid:image001.jpg@01D0A9FC.67BB3840
Martha Beinset
seksjonsleder
Dokument- og arkivtjenesten
Tlf sentralbord:     71 11 10 00
Tlf direkte:             71 11 11 78           
[2]www.molde.kommune.no
[3]cid:image002.jpg@01D0A9FC.67BB3840

 

References

Visible links
2. http://www.molde.kommune.no/

Kjære Beinset, Martha,

Minne om denne

Med vennlig hilsen,

Solveig Averøy

Beinset, Martha, Molde kommune

5 Attachments

Hei,

Viser til deres krav om innsyn i dokumenter knyttet til kommunens
saksbehandlingsløsning.
Vi sender vedlagt sladdede versjoner dokumentene.

Det har blitt gjennomført sladding av dokumentene etter off.l. § 13. 1.
ledd - Taushetsbelagte opplysninger om noens personlige forhold eller
tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller
forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å
hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår, jf.
forvaltningsloven (forv.l.) § 13, nr 2.

 

Vi beklager at det har tatt lang tid før dere mottar dokumentene.

mvh
[1]cid:image001.jpg@01D0A9FC.67BB3840
Martha Beinset
seksjonsleder
Dokument- og arkivtjenesten
Tlf sentralbord:     71 11 10 00
Tlf direkte:             71 11 11 78           
[2]www.molde.kommune.no
[3]cid:image002.jpg@01D0A9FC.67BB3840

 

References

Visible links
2. http://www.molde.kommune.no/