Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Kaja Johansen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Innsyn i dokumenter gitt VG ifm saken "Ambassadøren"

Vi venter på at Kaja Johansen skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Utenriksdepartementet,

Det bes om innsyn i alle dokumenter som det er innvilget innsyn i til VG i forbindelse med deres arbeid med saken "Ambassadøren", som omhandlet tilskuddsforvaltning og påstander om ugildhet ved ambassaden i Jakarta.

Med vennlig hilsen,

Kaja Johansen

Gjelten, Marit, Utenriksdepartementet

4 Attachments

Det vises til innsynsbegjæring av 11.7.2017.

 

Begjæring avslås delvis henvisning til at innsynsbegjæringen ikke gir
tilstrekkelig avgrensing av sak og dokument jf. off.l. § 28.

 

Det gis innsyn i vedlagte dokumenter på personalmappe.  Øvrige unnslås på
grunnlag av at dette er en personalsak og innsyn avslås med henvisning til
offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd, samt off.lova
§ 12 a og c. Merofffentlighet er vurdert uten at dette endrer
konklusjonen.  Etter departementets syn inneholder dokumentene i
personalsaken personsensitive opplysninger, forhold og vurderinger som
knytter seg først og fremst til private interesser og er følgelig
taushetsbelagt (Offentleglova § 13, jf. Forvaltningsloven § 13 første
ledd).

 

Vennlig hilsen

 

[1]cid:image002.png@01D2FBE0.BF55E810 Marit Gjelten

Underdirektør

Seksjon for
rekruttering
og personal

Mobile: +47
958 41 954

Office: +47
23 95 02 80

[2]www -
[3]Facebook -
[4]Twitter -
[5]Instagram

 

 

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Kaja Johansen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.