Innsyn i dokument «Prinsipp for systemutvikling i Difi»

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Odin Hørthe Omdal

Hei Difi!

Eg såg gjennom OEP og fann saka om systemutvikling i Difi interessant (t.d. for arbeidet mitt):

2016/8
Profesjonalisering av IDU - Avdeling for IT-drift og utvikling 2016
Prinsipp for systemutvikling i Difi

Særleg dokument 9, 10 og 11 (det er dei det ser ut som om har reelt innhald).

Dessutan fann eg ei anna sak 2016/617 med same tittel, skulle gjerne hatt den òg.

Tusen takk,
Odin Hørthe Omdal

Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Attachment

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument Oppdatering av
prosessbeskrivelse for systemutvikling i sak Profesjonalisering av IDU -
Avdeling for IT-drift og utvikling 2016 mottatt 01.07.2016.

Kopi av dokumentet er delvis sladdet med hjemmel i offl. § 14 første ledd,
og følger vedlagt.

Merinnsyn etter lovens § 11 er vurdert. Ved avslag på innsynsbegjæring kan
det kreves nærmere begrunnelse for avslaget innen 3 uker fra mottak,
jamfør Offentleglova § 31, 2.ledd. Avslag på innsynsbegjæring kan påklages
i samsvar med Offentleglova § 32, 1.ledd.

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse].

Vennlig hilsen,
Direktoratet for forvaltning og IKT

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]

Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Attachment

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument Prinsipp for
systemutvikling i sak Profesjonalisering av IDU - Avdeling for IT-drift og
utvikling 2016 mottatt 01.07.2016.
Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse].
Vennlig hilsen,
Direktoratet for forvaltning og IKT
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]

Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Attachment

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument Policy for
systemutvikling i sak Profesjonalisering av IDU - Avdeling for IT-drift og
utvikling 2016 mottatt 01.07.2016.
Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse].
Vennlig hilsen,
Direktoratet for forvaltning og IKT
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]

Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Attachment

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument Prosess for
systemutvikling i Difi i sak Prosessbeskrivelse - Prosess for
systemutvikling i Difi mottatt 01.07.2016.
Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse].
Vennlig hilsen,
Direktoratet for forvaltning og IKT
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]

Odin Hørthe Omdal

Gode Difi,

tusen takk!

So det vert interessant å fylgja med på kva de faktisk legg i dette då. Spesielt det med bruk av gjennomprøvde rammeverk/friprog-kode. Om det berre typ gjeld diger Enterprise Java, eller typ Python + Django eller tilogmed aukande node.js i desse dagar.

Det var skuffande lite om arkitektur og korleis de kan gjera det enkelt å få nye system i drift/skifta dei ut/gjera det enkelt for folk å arbeida med. Men det var kanhenda ikkje rett dokument for det :)

Kjekt at dokumenta var på nynorsk, sjølv om desse systemgenererte epostane dykkar må de få fiksa. "Vi viser til Deres begjæring" er frykteleg stivt og iallfall ikkje på nynorsk ;)

Ha ein god dag!

Odin Hørthe Omdal

Odin Hørthe Omdal la igjen en merknad ()

Dei gav ikkje alt, men dei gav dei dokumenta som såg mest interessante ut. So reknar med dette er hovudbiten.

Tryggleiksdelen utelot dei, den er sikkert òg interessant, men var ikkje den eg var ute etter.