Innsyn i detaljert regnskap - Sjøvegan statlige asylmottak

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Salangen kommune,

Det bes med dette om innsyn i detaljregnskapet for Sjøvegan statlige mottak for perioden 01.01.2010-31.08.2018.

Med vennlig hilsen,

Navn Navnesen

Heidi Aasen, Salangen kommune

2 Attachments

Vedlagt følger detaljregnskap for Sjøvegan statlige asylmottak for
perioden 01.01.2010-31.08.2018.

Kommunen skiftet økonomisystem mellom år 2013 og 2014. Vedlagt følger
derfor to Excel regneark.

 

Vennlig hilsen

 

Heidi S. Aasen

Økonomisjef i Salangen kommune

 

 

----Opprinnelig melding-----

Fra: Navn Navnesen [[1]mailto:[Innsyns-e-postadresse #1356]]

Sendt: 3. september 2018 01:32

Til: Postmottak Salangen <[2][epostadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i detaljert regnskap - Sjøvegan
statlige asylmottak

 

Kjære Salangen kommune,

 

Det bes med dette om innsyn i detaljregnskapet for Sjøvegan statlige
mottak for perioden 01.01.2010-31.08.2018.

 

Med vennlig hilsen,

 

Navn Navnesen

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[3][Innsyns-e-postadresse #1356]

 

Er  [4][Salangen kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om
innsyn etter Offentleglova til Salangen kommune? I så fall, vær så snill å
ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[5]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[6]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1356]
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1356]
4. mailto:[Salangen kommune henvendelses-e-postadresse]
5. https://www.mimesbronn.no/change_request...
6. https://www.mimesbronn.no/help/officers