Innsyn i brukermanual og datamodell for VERA

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Statens sivilrettsforvaltning,

Jeg ønsker innsyn i følgende dokumenter:
- Komplett brukermanual for VERA
- Datamodell for VERA

Med vennlig hilsen,

Navn Navnesen

post@sivilrett.no, Statens sivilrettsforvaltning

Takk for din henvendelse.

 

Krever henvendelsen din skriftlig saksbehandling, vil du få svar pr. brev
(ikke e-post). Du må oppgi navn og adresse for at vi skal kunne svare deg
pr. post. Statens sivilrettsforvaltnings saksbehandlingstid kan variere
fra sak til sak. For nærmere informasjon ber vi deg besøke våre nettsider
[1]www.sivilrett.no.

 

Hvis vi ikke trenger å saksbehandle henvendelsen din, vil du få svar på
e-post i løpet av kort tid.

 

Tenk personvern! Vanlig e-post som sendes over internett, kan bli lest av
uvedkommende. Send derfor ikke sensitive opplysninger via e-post. I slike
saker oppfordrer vi deg til å bruke vanlig brevpost.

 

Vår postadresse er:

Statens sivilrettsforvaltning

Postboks 8027 Dep

0030 Oslo

 

Med hilsen

 

Statens sivilrettsforvaltning

References

Visible links
1. http://www.sivilrett.no/

Jan Erik Anonsen Johansen, Statens sivilrettsforvaltning

2 Attachments

Hei, viser til din henvendelse av 28.8.2017, der du ber om innsyn i
komplett brukermanual for Vera og datamodell for Vera.

Det gis innsyn, dokumentene er vedlagt.

 

Med vennlig hilsen

Jan Erik Anonsen Johansen

rådgiver

 

Statens sivilrettsforvaltning

Telefon 22 99 13 43

[1]www.sivilrett.no

 

Tenk på miljøet, ikke ta utskrift av e-posten med mindre det er helt
nødvendig.

 

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet
til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er
feilsendt, vennligst slett den og kontakt Statens sivilrettsforvaltning.
This email is confidential and may also be privileged. If you are not the
intended recipient, please notify the Norwegian Civil Affairs Authority
immediately

 

References

Visible links
1. http://www.sivilrett.no/