Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Ola Nordmann, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Innsyn i avtale mellom Atea og DSB

Vi venter på at Ola Nordmann skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,

Jeg ønsker innsyn i avtalen mellom Atea og DSB for IRT/Hendelseshåndtering.
https://www.doffin.no/Notice/Details/201...

Mvh
Meg

Liv.Riseth@dsb.no, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1 Attachment

Det vises til innsynsbegjæring mottatt 28. januar.

 

Vedlagt følger etterspurt journalpost i sak 2018/63375-8.

 

Det er kun gitt delvis innsyn, jf. offentleglova § 13 1. ledd ‐ unntak fra
opplysninger som er underlagt taushetsplikt i lov eller i medhold av lov,
jf. forvaltningsloven § 13 1. ledd nr 2). Med hjemmel i disse
bestemmelsene er tilbudet sladdet for opplysninger som er av forretnings‐
eller konkurransemessig betydning for Atea i dette tilfellet.

 

Avgjørelsen kan påklages til Justis‐ og beredskapsdepartementet, jf. offl.
§ 32. Klagefristen er 3 uker fra tidspunktet for underretning, jf. forvl.
§ 29 1. ledd. En evt. klage skal sendes til DSB. Det vises for øvrig til
bestemmelsene i forvl. kapittel VI for ytterligere opplysninger om
klageadgang.

 

 

Liv Riseth
seniorrådgiver

Eiendom, anskaffelser og drift

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Rambergveien 9

2014, 3103 Tønsberg

E-post    [epostadresse]

                [Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap henvendelses-e-postadresse]

Telefon  +47 33 41 26 31

Mobil      +47 95 24 03 06

www.dsb.no

 

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar

 

Kjære Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i avtale mellom Atea og DSB».

Grunnen til klagen er fordi at innsyn i Bilag 1 er sladdet og vi ønsker å se svaret fra tilbyder. Ettersom dette er en offentlig anskaffelse er det ingen grunn til at det skal hemmeligholdes. Hva som er tilbudt er selve essensen. Dette bør fint kunne vises uten sladding eller at det påvirker noe som helst. Dette skal derfor ikke sladdes, men vises i sin helhet.

Takk for hjelpen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Ola Nordmann

Liv.Riseth@dsb.no, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1 Attachment

  • Attachment

    sladdet 2018 6375 Bilag til ssa b generell avtaletekst 2015 ny versjon.pdf

    7.4M Download View as HTML

Basert på klage mottatt 13. februar 2019, oversendes en revidert versjon av tilbudets Bilagsdokument. Når det hevdes at Ateas svar på DSB kravspesifikasjon ikke kan sladdes med hjemmel i , jf. offentleglova § 13 1. ledd jf. forvaltningsloven § 13 1. ledd nr 2), medfører dette ikke riktighet. Ateas kvalitative fordeler og løsningsforslag innebærer uten tvil opplysninger som kan medføre avsløring av sensitive forretningsforhold og svekket konkurranseevne i fremtidige anbudsprosesser dersom konkurrerende aktører får innsyn i dette. Dette er derfor som tidligere angitt opplysninger som er underlagt taushetsplikt, som offentligheten i den sammenheng ikke har krav på innsyn i.

Det er derfor fortsatt kun gitt delvis innsyn med hjemmel i nevnte bestemmelser.

Avgjørelsen kan påklages til Justis‐ og beredskapsdepartementet, jf. offl. § 32. Klagefristen er 3 uker fra tidspunktet for underretning, jf. forvl. § 29 1. ledd. En evt. klage skal sendes til DSB. Det vises for øvrig til bestemmelsene i forvl. kapittel VI for ytterligere opplysninger om klageadgang.

LIV RISETH
seniorrådgiver
Eiendom, anskaffelser og drift
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
Rambergveien 9
2014, 3103 Tønsberg
E-post [epostadresse]
[Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap henvendelses-e-postadresse]
Telefon +47 33 41 26 31
Mobil +47 95 24 03 06
www.dsb.no

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ola Nordmann [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1528]]
Sendt: onsdag 13. februar 2019 12:04
Til: #Postmottak DSB <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Innsyn i avtale mellom Atea og DSB

Kjære Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i avtale mellom Atea og DSB».

Grunnen til klagen er fordi at innsyn i Bilag 1 er sladdet og vi ønsker å se svaret fra tilbyder. Ettersom dette er en offentlig anskaffelse er det ingen grunn til at det skal hemmeligholdes. Hva som er tilbudt er selve essensen. Dette bør fint kunne vises uten sladding eller at det påvirker noe som helst. Dette skal derfor ikke sladdes, men vises i sin helhet.

Takk for hjelpen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Ola Nordmann

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1528]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Ola Nordmann, vennligst logg inn og gi alle beskjed.